กวาง

กวาง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในคู่ของกีบเท้า (สัตว์เคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้อง) จัดอยู่ในวงศ์ Cervidaeมีสีน้ำตาลที่ยาวและหยาบฮอร์นตัวผู้เป็นกิ่ง เปลี่ยนเขาปีละครั้ง ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา พวกมันแข็งไม่เป็นโพรง บางชนิดสามารถแตกแขนงได้เหมือนกิ่ง ไม่มีถุงน้ำดีชอบอยู่คนเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบอ่อนหญ้าอ่อน

จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าและกวางเขากวางเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีลักษณะที่แตกต่างกันหลายรูปแบบที่มีลักษณะการปรับตัวเข้ากับกัน มีความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีอยู่เป็นจำนวนมาก คนละชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน

กวาง เป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ยุคแห่งการล่าหาอาหารนำหนังมาทำเครื่องแต่งกายต่อมากวางถูกนำมาใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์ มันเป็นเกมกีฬาของชนชั้นสูงและได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมกวางหรือฟาร์มกวาง

นอกจากนี้กวางยังเป็นกลุ่มดาวโชคลาภกวางในภาษาจีนจะเรียกว่า “ลู่” เป็นสัตว์สิริมงคลตามความเชื่อของจีน สถานที่และสถานที่สำคัญต่างๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติสัตว์ป่าคุ้มครองคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535

กวาง

Deer are mammals in a pair of hooves (Ruminant ruminant) is in the family. Cervidae has a long, coarse brown color, and the male horn is a branch. Change him once a year Females are smaller and without horns. They are hard, not hollow. Some species can branch like branches. There is no gallbladder. I like to be alone except for the breeding season. Eat young leaves, young grass.

According to the study of the behavior of wildlife and deer, staghorn is a ruminant that has many different characteristics that adapt with each other. There are many different biological diversity which may exist. Different types of people with different characteristics

Deer are animals that have played an important role in human life for a long time. From the era of hunting for food, leather was used to make more costumes, and was used as a pet for meat consumption. It was an aristocratic sport game and developed into a deer industry or a deer farm.

In addition, deer are a group of fortune. Deer in Chinese are called “Lu”, auspicious animal according to Chinese beliefs. Important places and landmarks in the National Forest Reserve, protected wildlife, protected under the Wildlife Protection Act 1992 B.E.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

กบดอยช้าง

กบดอยช้าง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Nanorana aenea) เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง กบจัดเป็นกบขนาดเล็ก ความยาวจากปลายจมูกถึงด้านล่าง 35-38 มม. หัวกว้างกว่าความยาว ปลายจมูกกลม สันบนจมูกนั้นทำมุมได้อย่างชัดเจน รูจมูกนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างตากับปลายจมูก ระยะห่างระหว่างดวงตานั้นแคบกว่าความกว้างของเปลือกตา

แผ่นรองหูมีขนาดเล็กกว่าความกว้างตาครึ่งหนึ่งและไม่ชัดเจน อุ้งเท้าของนิ้วแรกมีความยาวเท่ากับนิ้วที่สอง ขาหลังมีความยาวเมื่อเหยียดไปด้านหน้า รอยต่อของต้นขาและกระดูกหน้าแข้งอยู่ที่ปลายจมูก มีปุ่มอยู่ที่ฝ่าเท้าผิวกายเรียบสันด้านข้างเริ่มต้นที่ด้านหลังของเปลือกตาและหลังจากความยาว

ทั้งหมดของร่างกายจากนั้นเชื่อมต่อกับสันในอีกด้านหนึ่งเหนือทวารหนัก ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลดำ สันบนด้านข้างของลำตัวเป็นสีขาว ด้วยการตัดแต่งสีดำบนหัวและไหล่ริมฝีปากสีดำมีเส้นสีขาวด้านข้างของลำตัวมีสีดำสนิท ขาทั้ง 4 ข้างมีแถบสีดำ ใต้ท้องมีสีเหลืองใต้คางมีลายกระจุดด่างดำ มีจุดด่างดำกระจายอยู่ใต้ท้องและใต้ขา

กบของดอยช้างถูกค้นพบครั้งแรกที่ดอยช้าง ที่ชุมทางระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายในปี 1922 ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลต่อมาค้นพบที่ดอยอินทนนท์ดังนั้นจัดเป็นสัตว์ประจำถิ่น แต่ต่อมาค้นพบอีกครั้งที่ดอย Fansi ปางในเวียดนามและธรรมชาติหวงเหลียนชาน เขตยูนนานประเทศจีน ในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครองโดยกรมประมง

กบดอยช้าง

กบดอยช้าง

Frog Doi Chang (scientific name Nanorana aenea) is a species of amphibians. Frogs are classified as small frogs. The length from the tip of the nose to the bottom is 35-38 mm. The head is wider than the length of the nose. The rounded top of the nose is clearly angled. The nostril is halfway between the eye and the tip of the nose. The distance between the eyes is narrower than the width of the eyelid.

Ear pads that are half the width of the eye and are not clear. The paws of the first finger are the same length as the second finger. The hind legs are long when stretched to the front. The seam of the thigh and shin bone is at the tip of the nose. There are buttons on the soles of the body, smooth skin on the sides, starting at the back of the eyelids and after the length.

all of the body, then connected to the ridge on the other side above the anus The body is brown or blackish brown. The ridge on the side of the body is white. With black trim on the head and shoulders, black lips have white lines, the sides of the body are completely black, all 4 legs have black stripes. The underside of the belly is yellow, under the chin, there are freckles. There are dark spots scattered under the stomach and under the legs.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

ลิงแสม

ลิงแสม จัดว่าเป็นลิงขนาดกลางขนมีสีน้ำตาล หางมีความยาวมากกว่าความยาวของร่างกาย ผมตรงกลางศีรษะชี้ขึ้น ขนใต้ท้องสีขาวสีขนจะเปลี่ยนไปตามอายุฤดูกาลและที่อยู่อาศัย ความยาวของลำตัวและศีรษะอยู่ที่ 48.5 – 55 เซนติเมตร หางมีความยาว 44 – 54 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 3.5 – 6.5 กิโลกรัม

ลิงแสม มีการแพร่กระจายเชื้อที่หลากหลายโดยพบตั้งแต่ประเทศอินเดีย, พม่า, ไทย, เกาะทับ, เกาะสุมาตรา, เกาะบอร์เนียว, เกาะลูซอนและเกาะมรสุมเนาของฟิลิปปินส์, เกาะเล็กเกาะน้อย

เป็นเหมือนลิงอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ทุกที่ในป่าชายเลนใกล้ทะเลโดยลิงที่อาศัยอยู่ในที่นี่จะว่ายน้ำและดำได้ดีรายงานว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 50 เมตรควรสัตว์ขนาดเล็ก อาหารเช่นกุ้ง, ปูหรือหอย แต่บางครั้งก็พบว่าอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นและพื้นที่สูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลหรือพื้นที่

เล็ก ๆ ด้วยเช่นกันมันมักจะทำลายผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่รอบนอกของป่ามากกว่าอยู่ในป่าลึกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์ได้ในช่วงเวลาที่มีความรุนแรงมาก ๆ เช่นศาลพระกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหรือศาลเจ้าพระยาเขาสามมุข มักจะอยู่ในรูปแบบจำนวนมากที่มีสมาชิกใน

รูปแบบได้ถึง 200 ตัวโตอันดับหนึ่งเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาครั้งที่ 1 ที่ลูกคนน้อยที่เกาะติดแม่เสมอ ยังเล็กก็สามารถนำมาฝึกหัดให้เชื่อได้เหมือนลิงกัง

ลิงแสม

The macaque monkey is classified as a medium sized fur with brown color. The tail is longer than the length of the body. Hair in the middle of the head pointing up. Feathers under the white belly. Hair color will change according to age, season and habitat. The length of the body and head is 48.5 – 55 cm. The tail is 44 – 54 cm in length, weighing about 3.5 – 6.5 kg.

Macaque monkeys have a wide variety of infections, which are found in India, Myanmar, Thailand, Thap Island, Sumatra Island, Borneo Island, Luzon Island and Monsoon Island of the Philippines, islets.

Is another kind of monkey that can be found everywhere in the mangrove forest near the sea, where the monkeys that live here can swim and dive well. Report that it can dive as deep as 50 meters. Small animals should be Food such as shrimp, crabs or molluscs, but sometimes found to live in rainforests and an area of ​​about 2,000 meters above sea level or in areas

Also small, it often destroys agricultural produce The outskirts of the forest are more deep in the forest and can adapt to humans during very violent times, such as the Kalasin Shrine, Muang District, Lop Buri Province, or the Chao Sam Muk Shrine. Usually in many forms with members in

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

กบ

กบ มีรูปร่างโดยรวมของสัตว์ที่ไม่มีหางเนื่องจากกระดูกสันหลังของหางถูกเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกระดูกสันหลังมีจำนวนลดลงจากสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีขาหลังที่ยาวจากส่วนขยายของ Tibia และ Fibula และ เป็นกระดูก Tragacus และ Calcium Bones ซึ่งบางส่วนเชื่อมต่อกันและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรงสำหรับใช้ในการกระโดดมีหัวขนาดใหญ่และแบนปากกว้าง

กบ ในตัวอ่อนจะแตกต่างจากตัวเต็มวัยอย่างชัดเจนเรียกว่า “ลูกอ๊อด” [2] พวกมันมีรูปร่างเหมือนปลา มีหัวขนาดใหญ่หางไม่มีฟันและในโครงสร้างของมันจะงอยปากเป็นสารประกอบเคราตินการหายใจด้วยเหงือกเช่นซาลาแมนเดอร์นิสัยการกินลูกอ๊อดจะแตกต่างกันไป ซึ่งอาจกินกรองกินหรือกินพืชและสัตว์เมื่อเปลี่ยนรูปร่างเป็นผู้ใหญ่จึงเปลี่ยนนิสัยการกินรวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของอวัยวะระบบย่อยอาหารรวมถึงระบบอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งรูปร่างของกบนั้นแตกต่างจาก ซาลาแมนเดอร์

การสืบพันธุ์ของกบมีความหลากหลายมาก การปฏิสนธิเกิดขึ้นนอกร่างกายโดยทั้งสองเพศยอมรับพฤติกรรมระหว่างการผสมพันธุ์ กบจำนวนมากจะปกป้องไข่ ยกเว้นบางสายพันธุ์ที่เก็บไข่ไว้ด้านหลัง, ขา, กระเป๋า, ด้านหลังหรือในช่องท้องหรือบางชนิดวางไข่ติดกับพืชน้ำที่เติบโตในน้ำหรือบนกิ่งไม้เหนือน้ำและเก็บไข่ การปฏิสนธิที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นพบได้ในกบบางตัวเท่านั้นเช่น Ascaphus truei และการพัฒนาของตัวอ่อนในไข่และตัวอ่อนที่โผล่ออกมาจากไข่นั้นมีรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องผ่านลูกอ๊อดเกิดขึ้นในหลายครอบครัวในหลายครอบครัวเช่น Hemiphractus และ Stefania

กบ

Frogs have the overall shape of a tailless animal because the tail of the tail is welded into one piece. The number of vertebrates is lower than that of prehistoric animals because there are no more than 9 parts with long hind legs. From the extensions of Tibia and Fibula and are Tragacus and Calcium Bones bones, some of which are connected and filled with strong muscles for jumping, have a large head and a flat wide mouth.

Frogs in larvae are distinct from the adult, called “tadpoles” [2]. They are shaped like fish. It has a large head, a tail without teeth, and in its structure it is a keratin compound. Breathing with gums such as salamander, tadpole eating habits will vary. Which may eat, filter, eat, or eat plants and animals when they change shape into adults, thus changing eating habits, including changing the structure of organs, digestive systems, and other organ systems in which the shape of a frog is different from Salamander

The reproduction of frogs is very diverse. Fertilization occurs outside the body, with both sexes accepting behavior during mating. Many frogs will protect the eggs. Except for some species that store eggs behind, legs, bags, back or in the abdomen or some species lay eggs next to aquatic plants that grow in water or on branches above water and collect eggs.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

มดดำ

มดดำ มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มบางสีดำ ขนปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลเหลือง หนวดมี 12 ส่วน แต่ละส่วนของข้อต่อมีเส้นแบ่งที่ชัดเจน ขายาวมาก มี 1 ปุ่มรูปไข่นูนเล็กน้อย ท้องรูปไข่นั้นถูกมองว่าเป็นมดทั่วไปทั้งในและนอกบ้าน มดดำอาศัยอยู่ไกลจากรังดังนั้นมันจึงยากที่จะควบคุมมดตัวนี้ได้ทั้งหมด เป็นมดที่เคลื่อนที่เร็วมากโดยไม่ทำตามฟีโรโมนของมดตัวอื่น ๆ ที่พบแพร่กระจายไปทั่วโลก บางครั้งอาจเห็นมดขนส่งไข่มดดำไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนแม้ว่าจะถูกรบกวนก็ตาม มดเป็นมดที่ทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าอันตราย

มดดำ เป็นแมลงในตระกูล Formicidae ของ Hymenoptera มดสร้างรังในอาณาจักรขนาดใหญ่ รังบางแห่งมีประชากรเป็นล้าน มีแผนกวรรณะทำหน้าที่เป็นมดมดเป็นผู้หญิงที่ไม่อุดมสมบูรณ์
การหาอาหารสร้างและซ่อมแซมรังการปกป้องรังจากศัตรูการดูแลตัวอ่อนและงานทั่วไปอื่น ๆ เป็นวรรณะทั่วไป วรรณะสืบพันธุ์เป็นมดชายและราชินีหญิงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในตระกูล Formicidae พวกมันจึงสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ในตระกูลนี้

มดดำ

มดดำ

Black ant looks dark brown, some black The fur is covered with brown-yellow hair. The mustache has 12 parts. Each part of the joint has a clear dividing line. The legs are very long. There are 1 button. The egg shaped belly is considered to be ants, both inside and outside the house. Black ant lives far from the nest, so it is difficult to control all this ants. Is an ant that moves very fast without following the pheromones of other ants that are found throughout the world. Sometimes ants can be seen carrying ant eggs, which will not harm people even if disturbed. Ants are more annoying than dangerous.

Black ant is an insect in the Formicidae family of Hymenoptera. Ants build nests in a large kingdom. Some nests have a population of millions. There are caste departments acting as ants, ants, unproductive women, finding food, building and fixing nests, protecting nests from enemies, caring for larvae and other general tasks as caste. The reproductive castes are male ants and female queens are responsible for reproduction. Since ants are animals in the Formicidae family, they can produce ant acid or formic acid, which is characteristic for this species.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

มด

มด เป็นแมลงในตระกูล Formicidae, Hymenoptera มดสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ รังบางแห่งมีประชากรเป็นล้าน มีแผนกวรรณะทำหน้าที่เป็นมดมดเป็นผู้หญิงที่ไม่อุดมสมบูรณ์ การหาอาหารสร้างและซ่อมแซมรังการปกป้องรังจากศัตรูการดูแลตัวอ่อนและงานทั่วไปอื่น ๆ เป็นวรรณะทั่วไป วรรณะ

สืบพันธุ์เป็นมดชายและราชินีหญิงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในตระกูลฟอร์มิดีเดพวกเขาสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ในตระกูลนี้

มด หลายคนมีนิสัยชอบทำฟาร์มหรือเพาะปลูกพืชหรือเชื้อราบางชนิดเพื่อเป็นอาหารเชื่อว่าพวกเขามีพฤติกรรมเช่นนี้มาเป็นเวลา 30 ล้านปี มดจำนวนมากมีนิสัยรู้วิธีปลูกในลักษณะที่ซับซ้อนคล้ายกับการเพาะปลูกของมนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะรู้วิธีฝังเมล็ดลงบนพื้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร หรือที่เรียกกันว่าควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นได้เป็นอย่างดี

มด เป็นแมลง Eusocial จริงที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอาณานิคมในแต่ละสายพันธุ์ มีหลายรุ่นใน 1 กลุ่ม ภายในกลุ่มแบ่งออกเป็นวรรณะต่าง ๆ (รูปที่ 2) ดังนี้ ราชินีมี 1 หรือมากกว่า 1 ร่างกายเป็นผู้หญิงที่สามารถสืบพันธุ์มดของเพศชายได้

มด

Ants are insects in the family Formicidae, Hymenoptera. Ant build a large kingdom. Some nests have a population of millions. There are caste departments acting as ants, ants and unhealthy women. Finding food, building and repairing nests, protecting nests from enemies, caring for larvae and other general tasks are castes.

Reproduction is a male ants and female queens are responsible for reproduction. Because ants are animals in the formidade family, they can produce ant acid or formic acid, which is a characteristic of this family of animals.

Many ants have a habit of farming or cultivating certain plants or fungi for food, believing that they have behaved like this for 30 million years. Human How to know how to bury seeds on the ground to produce food products. Also known as controlling the temperature or humidity very well

Ants are real Eusocial insects that live together as colonies. In each species, there are many versions in 1 group. Within the group is divided into various castes (Fig. 2) as follows. The Queen has 1 or more bodies. Male can

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

แกะ

แกะ มันเป็นสัตว์สี่ขาที่เคี้ยวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แกะเป็นกีบคู่หนึ่งเหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้องส่วนใหญ่ แกะส่วนใหญ่เคยเป็นแกะป่าที่พบในป่าของเอเชียและยุโรป แกะป่าเป็นสัตว์ตัวแรกที่ได้รับการเชื่องเพื่อการเกษตร ผ้าขนสัตว์หนังและขนสัตว์เป็นเส้นใยจากสัตว์ที่ผู้คนใช้มากที่สุด ส่วนใหญ่จะรวบรวม

ขนด้วยการโกน มีทั้งเนื้อแกะและตัวเต็มวัย กินพืชและหญ้าเป็นส่วนใหญ่มีขนหนาเลี้ยงร่างกายและเลี้ยงลูกด้วยนม แกะบางตัวกินดอกไม้และแมลงบางชนิดเช่นแกะภูเขา แกะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในฝูงขนาดกลางถึงใหญ่ ถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เย็นภูเขาและพื้นที่ราบเช่นนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอเมริกา

กลางและแคนาดาตอนใต้ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเขตอบอุ่น ในโลกมีมากกว่า 200 ชนิดจากสายพันธุ์ดั้งเดิมไปยังสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นไปตามธรรมชาติ พันธุ์และมนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพการใช้ผลิตภัณฑ์เช่นขนสัตว์เนื้อสัตว์นม

แกะ ถูกใช้เป็นอาหารมาหลายร้อยปีแล้ว ในการนำมาใช้ในการกินเนื้อหนังเครื่องใช้ในการทำเสื้อผ้า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาของแกะในอุตสาหกรรมแฟชั่นและการดูแลร่างกายได้มีการพัฒนา

ในประเทศไทยการเลี้ยงแกะเริ่มดำเนินการในเขตหนาวและในพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศของออสเตรเลียเช่นจังหวัดเชียงราย จังหวัดราชบุรีเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในด้านการท่องเที่ยวและการตัดขน

แกะ

The sheep are soft four-legged animals and mammals. One pair of sheep, like most ruminants, most of them were wild sheep found in the forests of Asia and Europe. The wild sheep are the first animal tamed for agriculture. Wool, leather and fur are the most commonly used animals. Most will gather

Shave hair, both sheep and most adults, eat plants and grass, have thick fur, feed the body and mammals. Some sheep eat flowers and some insects, such as mountain sheep. Most sheep live in medium to large flocks. Live in cold areas, mountains and plains such as New Zealand and Australia, America

The central and southern regions of Canada, which spread throughout the temperate regions of the world, are more than 200 species, from traditional species to new natural species. Strains and humans developed to increase the quality of products such as wool, meat, milk

Sheep have been used as food for hundreds of years. In the use of skin, appliances for making clothes in the past decade, the development of sheep in the fashion and body care industry has developed.

In Thailand, sheep raising is conducted in cold regions and in areas close to Australian landscapes such as Chiang Rai. Ratchaburi Province, most of which are tourist attractions and haircuts

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

เสือโคร่งขาว

เสือโคร่งขาว ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเสือเบงกอลคุณลักษณะที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวคือมันมีขนสีขาวและลายสีน้ำตาลเข้มม่านตาสีฟ้าจมูกสีชมพูและสีขาวครีม เกิดจากยีนที่ผิดปกติซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์เผือกอย่างแท้จริง แต่เป็นสภาพผิวที่ผิดปกติที่มีเม็ดสีจำนวนน้อยที่รู้จักกันในชื่อ “ภาวะด่าง”

เสือโคร่งขาว ตัวแรกที่มีประวัติบันทึกไว้ในธรรมชาติ พบในอินเดียใน 100 ปี พบสัตว์เพียง 12 ตัว ปัจจุบันพบน้อยมากในธรรมชาติ และด้วยสีผิวที่โดดเด่นจึงได้รับความนิยมในสวนสัตว์หลายแห่งและได้รับการเพาะเลี้ยงในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งการผสมพันธุ์และการผสม

พันธุ์ในพื้นที่เพาะพันธุ์ปัจจุบันมีเสือขาวประมาณ 200 ตัวส่วนใหญ่อยู่ในสวนสัตว์รอบ ๆ โลกรวมทั้งประเทศไทย

เสือโคร่งขาว เป็นสัตว์ป่าที่นำเข้าจากสวนสัตว์ต่างประเทศ เสือขาวนี้จะแสดงในสวนสัตว์ดุสิต, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนสัตว์สงขลา, สวนสัตว์เสือดาวชัยภูมิ, สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, สวนสัตว์เขาสวนกวาง, อุทยานหินล้านปีและฟาร์ม ฟาร์มจระเข้พัทยา, ฟาร์มจระเข้

สมุทรปราการ, สวนสัตว์อุบลราชธานีและสวนสัตว์บึงฉวากเป็นต้น

เสือโคร่งขาว

White tiger which has the same features as the Bengal tiger. The only distinctive feature is that it has white fur and dark brown stripes, blue iris, pink nose and cream white. Caused by abnormal genes which are not truly albino animals But is an abnormal skin condition with a small amount of pigment known as “Alkalinity”

The first white tiger with a history recorded in nature Found in India in 100 years. Found only 12 animals. Currently, very few are found in nature. And with its distinctive skin color, it has been popular in many zoos and has been cultivated abroad, such as the United States, until breeding and blending.

Breed in breeding grounds. Currently, there are about 200 white tigers, mostly in zoos around the world, including Thailand.

White tigers are wild animals imported from foreign zoos. This white tiger will be shown in Dusit Zoo, Chiang Mai Zoo, Khao Khiao Open Zoo, Songkhla Zoo, Chaiyaphum Leopard Zoo, Chiang Mai Night Safari Zoo, Khao Suan Kwang Zoo, Million Years Stone Park and Farm. Pattaya Crocodile Farm, Crocodile Farm

Samut Prakan, Ubon Ratchathani Zoo and Bueng Chawak Zoo etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

หมีควาย

หมีควาย เป็นหมีที่มีขนาดกลาง หรือจะเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลำตัวของมันมีความยาว 130-190 เซนติเมตร ส่วนตัวผู้จะหนักกว่า 100-200 กิโลกรัม และส่วนของตัวเมียนั้นมีน้ำหนัก 50-125 กิโลกรัม หมีควายนั้นมีขนที่หยาบและสีดำหรือออกน้ำตาลนิดๆส่วนบริเวณหน้าอกจะมีออกสีเหลืองๆ แต่ส่วนคอจะยาวเป็นพิเศษ และหูสองใบนั้นมีขนาดใหญ่และฝ่าเท้านั้นมีขนาดที่ใหญ่มาก แถมยังมีเล็บที่ยาวและแหลมคม

หมีควายชอบอาศัยในป่าเขา แต่ก็สามารถพบในที่ราบได้บ้าง อยู่ในขอบเขตและการกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออก หรือ อัฟกานิสถาน อิหร่าน บังกลาเทศ จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และเกาะฮอนชูและชิโกกุของญี่ปุ่นหรือไต้หวัน สามารถพบได้สูงถึง 3000 เมตร

หมีควาย นั้นออกหากินโดยตามลำพังยกเว้นที่ครอบครัวที่มีลูก ส่วนมากหากินตอนกลางคืน แต่ก็อาจพบตอนกลางวันได้บ้าง เพราะว่าหมีนั้นกินทั้งพืชและสัตว์ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชมากกว่า หมีควายนั้นมีอาหารที่โปรด ของมัน เช่นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก เช่น แมลง นก ปลา หอย เป็นส่วนมาก อาหารประเภทพืชที่หมีควายนั้นกินมีดังนี้ ผลไม้ เมล็ดพืช นอกจากนี้มันชอบกินน้ำผึ้งเอามากๆเลย หมีความนั้นมันมีความเร็วให้การปีนต้นไม้เก่งซะด้วยแต่งมีร่างอ้วนอุ้ยอ้ายแต่ก็วิ่งได้เร็วมาก

แม้หมีควายจะไม่ดุร้ายอย่างรูปร่างภายนอก หมีควายมักเลี่ยงคนมากกว่าที่จะเข้าโจมตี แต่ถ้าเทียบกับหมีดำอเมริกาแล้ว หมีควายค่อนข้างดุร้ายมากกว่า มีประวัติทำร้ายคนมากกว่า

หมีควายบางตัวย้ายแหล่งหากินตามฤดูกาล ในฤดูร้อนจะย้ายขึ้นไปอาศัยบนที่สูง ส่วนในฤดูหนาวจะลงมาพื้นที่ต่ำกว่า หมีควายที่อาศัยในถิ่นหนาวจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกับการจำศีลด้วย เช่นในญี่ปุ่น หมีควายจะหลับยาวเป็นเวลาราว 5 เดือน แต่ในเขตร้อนหมีควายไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น

หมีควาย

The buffalo bear is a medium sized bear. Or will be the largest bear in Thailand Its body is 130-190 centimeters in length. Personally, it weighs over 100-200 kilograms and the female part weighs 50-125 kilograms. The water buffalo bears have coarse hair and are slightly black or brown. The chest area is Has a yellowish tint But the neck is extra long And the two ears are large and the soles of the feet are very large Also have long and sharp nails

Buffalo bears like to live in the forest. But can also be found in some plains Is within the scope and distribution in East Asia or Afghanistan, Iran, Bangladesh, China, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam and the islands of Honshu and Shikoku of Japan or Taiwan. Can be found up to 3000 meters

The water buffalo bears to feed on his own, except for those with children. Most of them make a living at night. But may be found during the day Because bears eat both plants and animals Most of them are more plants. The water buffalo bears have their favorite food, such as small mammals such as insects, birds, fish, and shells. Yes That bear has speed to climb trees, too. Dressed up with a fat, clumsy body but can run very fast.

Although the bears are not as ferocious as the external form Buffalo bears tend to avoid more people than attack. But if compared to the American black bear The buffalo bears are rather fierce. Have a history of attacking more people

Some buffalo bears move around to feed in seasonally. In the summer it will move to live on high ground. In the winter it will come down to the lower area. Bears that live in cold regions will have behavior similar to hibernation. Like in Japan Buffalo bears will sleep for about 5 months, but in the tropics, buffalo bears do not need to do that.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

นกยูง

นกยูง เป็นนกมีขนาดใหญ่ตระกูลไก่ฟ้า ที่มีหางที่สวยและปลายหางจะมีแผ่นขนแบนๆเป็นวงกลมหรือที่เรียกว่าแววมยุราไว้ใช้สำหรับรำแพนเกี้ยวตัวเมีย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้ความชื่นชมและความงดงานของนกยูงในสวนสัตว์ เราทราบว่านกยูงในไทยของเรานั้นมีนกยูงอยู่ 2ชนิด คือนกยูงเขียวและนกยูงไทยหรือนกยูงฟ้า ที่สามารถพบได้ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยเรานี้เอง

ซึ่งนกยูงนั้นมีการแพร่กระจายออกไปในภาคเหนือหรือทางภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้นเอง นกยูงไทย เพศผู้จะหรือเพศเมียจะมีขนหงอนเป็นพู่ชี้ตรงจะอยู่บนหัวที่สีเขียวเหลือบ ส่วนคอของนกยูงจะออกสีเขียวแกมน้ำเงิน นอกจาก นั้นบริเวณขนต่างๆ ของเพศเมียมักมีสีน้ำตาลแดงแทรกเป็นคลื่น เป็นลายคลื่นทั่วทั้งลำตัว

นกยูงไทยนั้นสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ พวกเมล็ดหญ้า เมล็ดของไม้ยืนต้น ธัญพืช ผลไม้สุกที่หล่อนจากต้น หรืออาจเป็นแมลง เช่น ตัวหนอน ไส้เดือน งู และสัตว์ขนาด เล็ก หากินตามๆพื้น และในขณะเดียวกันนกยูงก็ตัวช่วยในการกระจายพันธุ์พืชไปด้วย

นกยูง นั้นอาศัยอยู่ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นเองเขตที่นกยูงอาศัยป่าห้วยขาแข้ง ด้วยความที่นกยูงตัวใหญ่และมีขนยาวสวยงาม เลยตกเป็นเป้าหมายในการล่า เพื่อนำมาเลี้ยง เอาหางไปทำเครื่องประดับ อีกทั้งป่าแบบที่นกยูงชอบอยู่ก็ถูกบุกรุกทำลายจนเหลือน้อยเต็มที นกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของประเทศไทย

นกยูง

The peacock is a large bird of the pheasant family Which has a beautiful tail and the tip of the tail is a flat, circular fur plate, known as the glitter Mayura, for the female waning rump Which most often get the admiration and omission of the peacocks in the zoo We know that there are 2 types of peacocks in Thailand, green peafowl and Thai peafowl or blue peafowl. That can be found in the natural forests of Thailand.

The peacock has spread in the northern or western parts of Thailand itself. Male or female Thai peacock will have a crest of a pointed fringe on its head that is glossy green. The peacock’s neck is greenish blue. In addition, the feathers The female is usually reddish-brown with wavy lines. Is a wave pattern throughout the body

Thai peafowl can eat both plants and animals, including grass seeds, seeds of perennials, cereals, and ripe fruit from her trees. Or may be insects such as worms, earthworms, snakes and small animals that are living on the ground. And at the same time the peacocks also help with the distribution of plants

Peacocks live in the wildlife sanctuary itself. The peacocks live in Huai Kha Khaeng forest. With a large and beautiful peacock feathers Therefore became a target for hunting To raise Take the tail to make jewelry In addition, the forest that the peacock likes to live in has been completely destroyed.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Google.com

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก