กระจงเล็ก

ลักษณะทั่วไป

กระจงเล็ก เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกีบคู่ขนาดเล็ก นับเป็นกีบคู่ที่เล็กที่สุด มีรูปร่างเหมือนกวาง แต่ไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียมีความยาวลำตัว 40-48 ซม. สูง 20-25 ซม. น้ำหนัก 1.5-2.5 กก. มีแถบสีขาว 3 แถบใต้คอ

ที่อยู่อาศัยอาหาร

กระจงเล็กพบในเทือกเขาตะนาวศรีอินโดจีนแหลมมลายูสุมาตราชวาเกาะบอร์เนียวและหมู่เกาะใกล้เคียงหลายแห่งและในประเทศไทย
ใบไม้ใบหญ้าผลไม้ป่าที่ร่วงหล่นตามพื้นยอดอ่อนของพุ่มไม้เตี้ยหญ้าอ่อนที่งอกขึ้นมาใหม่ชอบกินมาก

ลักษณะท่าทาง

กระจงเล็ก ชอบออกหากินในเวลากลางคืนตั้งแต่พลบค่ำจนถึงเช้าตรู่กลางวันจะนอนหลับพักผ่อนตามซอกหินหรือโพรงไม้หรือใต้พุ่มไม้ทึบตกใจง่ายในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ชอบออกมาหากินตามพงหญ้าหรือชายป่า พวกมันอาศัยอยู่ในป่าดงดิบมากกว่าป่าโปร่ง และเป็นป่าเตี้ย ๆ มีเสียง “จี๊ด” เหมือนหนูที่ว่องไวมากและสามารถว่ายน้ำได้ดี
ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม เธอตั้งครรภ์ได้ประมาณ 140 วันโดยปกติจะมีลูกทีละคน

กระจงเล็ก

กระจงเล็ก

General characteristics

It is a small double hoofed ruminant. It is the smallest pair of hooves. Shaped like a deer Both male and female body length is 40-48 cm. Height 20-25 cm. Weight 1.5-2.5 kg. 3 white stripes under the neck.

Residence, food

Found in the Tanintharyi Mountains, Indochina, Malaya, Sumatra, Java, Borneo and many neighboring islands, and in Thailand. Grow up and grow up and eat.

Characteristic

It is active at night from dusk to early in the day, sleeps and rest in rock or hollow trees or under dense bushes. It is easily frightened during mating season. It lives in pairs. forest They live in the rainforest rather than in the sparse forest. And is a low forest with a “garde” sound like a very fast rat and can swim well. The mating season is from June to July. She can get pregnant for about 140 days, usually with one child at a time.

The elephant is a good breed. Females almost always get pregnant, 140-177 days of gestation and give birth to 2-3 offspring per year.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1688 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

จิงโจ้

จิงโจ้ จิงโจ้ตกอยู่ในหลากหลายวงศ์หลายสกุล แต่ล้วนติดอันดับ Macropodiformes หรือที่รู้จักกันในชื่อสามัญว่า “macropod” แปลว่า “เท้าใหญ่” แต่ทั้งหมดมีรูปร่างคล้ายกันคือขาหลังยาวแข็งแรงทรงพลังใช้ในการกระโดด และมีหางที่แข็งแรงใช้ในการทรงตัวและใช้ในการกระโดด

จิงโจ้ มีหลายขนาด ตัวของมันสูงเพียง 30-45 เซนติเมตรและสูงถึง 6 ฟุตและมีน้ำหนักมากกว่า 1.5 ปอนด์ จิงโจ้ มีขาหลังใช้ในการกระโดด เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากวิวัฒนาการหรือการกลายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียในฐานะที่อยู่อาศัยการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าการกระโดดมีประสิทธิภาพในการเดินทางมากกว่าการวิ่งจ็อกกิ้ง

ทุกครั้งที่จิงโจ้กระโดดจะเริ่มจากปลายเท้าและได้รับความแข็งแรงจากกล้ามเนื้อน่องที่แข็งแรงเอ็นร้อยหวายยืดจนสุด ในขณะที่หางใช้ในการรักษาสมดุล

จิงโจ้ มีวิวัฒนาการมานานกว่า 45 ล้านปีก่อนจากสัตว์ประเภทกระเป๋าหน้าท้อง รูปหนูมันยังคงอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียที่เรียกว่า “จิงโจ้วิบัติ” แม้ว่าจะไม่สามารถกระโดดได้ แต่มีขาหลังใหญ่และสามารถนั่งพักหางของตัวเองได้เหมือนจิงโจ้ในปัจจุบัน

จิงโจ้

Kangaroos Kangaroos fall into a variety of families. But are all ranked Macropodiformes Also known by the common name “macropod” means “big foot”, but they all have a similar shape: long, strong, powerful hind legs used for jumping. It has a strong tail for stability and jumping.

Kangaroos come in many sizes: they are only 30-45 centimeters tall and reach 6 feet tall and weigh more than 1.5 pounds. Kangaroos have hind legs used for jumping. It is believed to be the result of evolution or mutations suited to the Australian continent’s climate-changing environment as a habitat, according to a study by scientists found that jumping is more effective in traveling than jogging. Checking


Every time a kangaroo jumps, it starts at the toe and gains strength from its strong calf muscles, the hamstring stretches to the end. While the tail is used to maintain balance.

Kangaroo It evolved over 45 million years ago from marsupials. It still lives in southwestern Australia called “Apocalypse Kangaroo”, although unable to jump But it has big hind legs and can sit back and rest on its own tail like a kangaroo today.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ufa777

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

เสือ

เสือ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลวงศ์ฟิลิดี ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมวสายพันธุ์ที่เรียกว่าเสือมักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และอาศัยอยู่ในป่า ขนาดลำตัวสูงประมาณ 168 – 227 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 180 – 245 กิโลกรัม เป็นสัตว์กินเนื้อกลุ่มหนึ่งมีลักษณะและรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์รวมทั้งพฤติกรรม แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ

ออกหากินเวลากลางคืนมีถิ่นกำเนิดในป่าเสือส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถในการปีนต้นไม้ ซึ่งยกเว้นเสือชีตาร์เสือทุกตัวมีขากรรไกรสั้นและแข็งแรงมีเขี้ยวสองคู่เพื่อกัดเหยื่อ ทั่วโลกมีเสือและแมวประมาณ 37 ชนิดรวมทั้งแมวบ้าน

เสือเป็นนักล่าที่สง่างามในตัวเอง โดยเฉพาะเสือขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งหรือเสือดาวผู้ที่พบเห็นเสือเป็นครั้งแรกจะประทับใจในความสง่างามของมัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกลัวในความแข็งแกร่งและพลังภายในของพวกเขา เสือจึงถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งสัตว์ป่า และเป็นเจ้าแห่งนักล่าอย่างแท้จริง

ปัจจุบันจำนวนเสือในประเทศไทยลดลงอย่างมากในเวลาไม่ถึง 10 ปีเสือโคร่งถูกล่า ป่าในประเทศถูกทำลายอย่างมาก สภาพธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของมนุษย์

วันนี้ปริมาณเสือที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากการสูญพันธุ์หรือการลดจำนวนลงอย่างมากของเสือซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งหมดการลดลงอย่างรวดเร็วของเสือเพียงหนึ่งหรือสองตัวในประเทศไทยทำให้จำนวนสัตว์กินพืชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ในตอนท้าย

เสือ

เสือ

Tiger is a mammal of the Philidi family. Which is the same family as the cat, a species known as tigers, are usually quite large and live in the wild Its body size is about 168 – 227 centimeters tall and weighs about 180 – 245 kilograms. It is a group of carnivores with a unique appearance and behavior. Different from other animals.

Nocturnal, native to the wild, most tigers still have tree climbing abilities. Except for the cheetah, all tigers have short and strong jaws, with two pairs of fangs to bite their prey. Worldwide, there are approximately 37 types of tigers and cats, including domestic cats.

Tigers are graceful predators in themselves. Especially the mighty big tiger, whether it is a tiger or a leopard, those who first see a tiger will appreciate its grace But at the same time, there was a fear of their inner strength and power. The tiger is therefore regarded as the king of beasts. And a true master of hunters.

Today the number of tigers in Thailand has decreased dramatically in less than 10 years. The forests in the country were greatly destroyed. The natural conditions in different areas have undergone tremendous changes. It affects the human living environment.

Today, the tiger’s supply at the last rank of the food chain is essential. Due to the extinction or significant decline in the population of carnivorous tigers, it affects all structures and ecosystems. It makes nature lose balance. At the end

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa1688 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

ยามา

ยามา หรือลามาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยามามีต้นกำเนิดในที่ราบตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือในช่วง 40 ล้านปีที่ผ่านมา จากนั้นพวกเขาก็อพยพไปยังอเมริกาใต้เมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน ในตอนท้ายของยุคน้ำแข็ง (10,000-12,000 ปีก่อน) ครอบครัวอูฐสูญพันธุ์ไปแล้วในอเมริกาเหนือ ในปี

2550 มียามาและอัลปาก้ามากกว่า 7 ล้านตัวในอเมริกาใต้ และเนื่องจากการนำเข้าของอเมริกาใต้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันจึงมียามากกว่า 158,000 รายการรวมถึงอัลปาก้ามากกว่า 100,000 รายการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ยามา มีความสูงระหว่าง 1.70 เมตร (5.5 ฟุต) และ 1.80 เมตร (6 ฟุต) โดยวัดจากส่วนบนของศีรษะ มีน้ำหนักตัวระหว่าง 130-200 กก. (280-450 ปอนด์) ในช่วงแรกเกิด cria มีน้ำหนักระหว่าง 9-14 กก. (20-30 ปอนด์) อายุ 20-30 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยยามีการสังสรรค์และอยู่ร่วมกับ

สัตว์อื่น ๆ เป็นฝูง ขนยานุ่มมากและปราศจากสารลาโลนิน (ขี้ผึ้งจากขนสัตว์) ยามาเป็นสัตว์ที่ฉลาดและสามารถเรียนรู้งานง่ายๆได้หลังจากทำซ้ำเพียงไม่กี่ครั้ง เมื่อถือกระเป๋าเดินทางยามะสามารถบรรทุกได้ประมาณ 25-30% ของน้ำหนักตัวระหว่างการเดินทาง 8-13 กม. (5-8 ไมล์)

ยามา

Yama or a llama is a mammal. Yama originated in the central plains of North America for the past 40 million years. They then migrated to South America about 3 million years ago, at the end of the Ice Age. (10,000-12,000 years ago) The camel family was extinct in North America in the year

2007 There are over 7 million yama and alpacas in South America. And because of South America’s imports in the late 20th century, there are today more than 158,000 drugs, including more than 100,000 alpacas, in the United States and Canada.

Yama is between 1.70 meters (5.5 feet) and 1.80 meters (6 feet) tall, measured from the top of the head. A body weight between 130-200 kg (280-450 lb) at birth. Cria weighs between 9-14 kg (20-30 lb). Aged 20-30 years, depending on drug treatment. And stay together with

All other animals are flocks of fur, very soft and free of lalonin. (Fur Wax) Yama is a smart animal and can learn a simple task after just a few repetitions. When carrying a suitcase, the Yama can carry approximately 25-30% of your body weight during a journey of 8-13 km (5-8 miles).

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ufa777

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

กวางเรนเดียร์

กวางเรนเดียร์ มีนิสัยดุร้ายมันคล้ายกับกวาง จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในทุนดราแคนาดา ตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 60–170 กก. และส่วนสูง 162– 205 เซนติเมตร ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่า น้ำหนัก 100–318 กก. ความสูงประมาณ 180–214 ซม. หางของมันยาว 14-20 ซม. ตัวผู้ที่มีอายุมาก

จะออกดอกในเดือนธันวาคม น้องชายจะออกดอกเขาในฤดูใบไม้ผลิ ส่วนตัวเมียจะออกดอกเขาหน้าร้อน เขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: เขาสูงกว่า และเขาอยู่ใต้กวางเรนเดียร์ตัวผู้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกวางมูซกว้างประมาณ 100 เซนติเมตรและยาว 135 เซนติเมตร เป็นกวางที่มีเขาใหญ่ที่สุดในโลก ขนตามลำตัวมักเป็นสีน้ำตาล แต่เมื่อถึงฤดูหนาวขนจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนหรือขาว

กวางเรนเดียร์ มีกีบสองกีบสำหรับว่ายน้ำ โดยว่ายน้ำให้เร็วถึง 10 กม. / ชม. และเมื่อเดินกระดูกข้อเท้าและเส้นเอ็นจะส่งเสียงตลอด สันนิษฐานว่าสัมผัสกับฝูงสัตว์เมื่อการมองเห็นไม่ชัดเช่นเมื่อมีหิมะตกหนัก นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในโลกที่สามารถมองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลตได้

กวางเรนเดียร์ พบกระจายพันธุ์ทั่วไปตั้งแต่กรีนแลนด์อเมริกาเหนือแคนาดาและอะแลสกาสแกนดิเนเวียจนถึงเอเชียตอนบนเช่นจีนไซบีเรียและมองโกเลียใน มีการสันนิษฐานว่ากวางเรนเดียร์จีนอพยพมาจากไซบีเรียเมื่อ 2,000 ปีก่อนจากการศึกษาพบว่าประชากรกวางเรนเดียร์ของจีนลดลง 28 เปอร์เซ็นต์จากปี

1970 เนื่องจากพวกมันถูกแยกออกเป็นฝูงเล็ก ๆ ทำให้มีทางเลือกในการผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์เพียงเล็กน้อย ในปี 2555 มีการพบกวางเรนเดียร์เพียง 33 ฝูงในประเทศจีนโดยพบว่ามีประชากรกวางเรนเดียร์ ตามธรรมชาติแล้วโลกส่วนใหญ่พบได้ที่คาบสมุทรไครเมียในรัสเซีย และจำนวนที่

เหลืออยู่ประมาณ 600,000 ซึ่งลดลงอย่างมากจากในอดีตสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิที่อยู่อาศัยที่ร้อนขึ้น 1.5 ° C ภัยคุกคามจากมนุษย์ไฟป่าและการระบาดของยุง

กวางเรนเดียร์

Reindeer has a ferocious nature that is similar to a deer. It is classified as the largest mammal in the Canadian tundra. The female weighs approximately 60–170 kg and height 162– 205 cm. The male is larger than the weight of 100–318 kg. Height is approximately 180–214 cm. Its tail is 14-20 cm long. The older males

It will bloom in December. The brother will bloom him in the spring. Personal wife will bloom him in the summer He is divided into two groups: he is taller and he is under the male reindeer.It is the second largest after moose, about 100 centimeters wide and 135 centimeters long.It is the largest horned deer in the world. Their body hair is usually brown. But in winter, the fur will turn light or white.

Reindeer has two hooves for swimming. By swimming as fast as 10 km / h and when walking, the bones, ankle and tendons will sound all the time. It is assumed to be exposed to herds when vision is blurred, such as when heavy snowfall It’s also the only mammal in the world that can see ultraviolet rays.

Reindeer is found throughout Greenland, North America, Canada and Alaska, Scandinavia to upper Asia such as China, Siberia and Inner Mongolia. It is assumed that Chinese reindeer migrated from Siberia 2,000 years

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ufa777

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก