อีเห็นลายเสือโคร่ง

อีเห็นลายเสือโคร่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อชื่อวิทยาศาสตร์ Hemigalus derbyanus มีลักษณะเหมือนชะมดทั่วไป แต่มีใบหน้าที่ยาวกว่าและผอมกว่าขนลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีดำ 7-8 แถบพาดขวางลำตัว ลายทางเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวมีแถบสีดำสองแถบที่ใบหน้าและหน้าผากด้านล่างของลำตัวและขามีสีอ่อนกว่าด้านหลัง มีหูยาวและมีประสิทธิภาพในการฟังเสียงสูงดวงตามีขนาดใหญ่และโคนหางมีแถบสีดำและมีกลิ่นเล็กน้อย สามารถถอนเล็บได้เหมือนแมว

อีเห็นลายเสือโคร่ง

ลำตัวและหัวยาว 45-50 เซนติเมตรหางยาว 25-32.5 เซนติเมตรหนัก 1-3 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนใต้ของพม่า ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยมาเลเซียสุมาตราและบอร์เนียว

อีเห็นลายเสือโคร่ง พวกมันมักอาศัยอยู่ในป่าดงดิบใกล้แหล่งน้ำ พวกเขามักใช้ชีวิตและมองหาอาหารด้วยตัวเอง นอกเหนือจากฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกที่อาจพบร่วมกัน 2 หรือ 3 ตัวออกหากินในเวลากลางคืน มีลิ้นสากเหมือนแมวกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงไส้เดือนมดแมงมุมสัตว์น้ำขนาดเล็กหอยทากรวมถึงพืชเช่นผลไม้เป็นต้นปัจจุบันมีการศึกษานิเวศวิทยาของตาเสือน้อย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยาก

We see tiger stripes , a carnivorous mammal, the scientific name Hemigalus derbyanus, looks like a common musk. But has a longer and slimmer face. Body hair is light brown with 7-8 black stripes across the body. The stripes are long

triangular with two black stripes on the face and forehead, the bottom of the body and the legs are lighter in color than the back. It has long ears and is effective for high-pitched sounds, the eyes are large and the base of the tail has black stripes and a slight odor. Can withdraw nails like a cat.

Its body and head are 45-50 centimeters long, the tail is 25-32.5cm, weighs 1-3 kilograms.

It is distributed in southern Burma. Western and Southern regions of Thailand, Malaysia, Sumatra and Borneo.

E saw a tiger pattern. They often live in the rainforest near water bodies. They are always living and looking for food on their own. In addition to mating season or having offspring that may be found together, 2 or 3 are active at

night. It has a rough tongue, like a cat, eats small animals such as insects, earthworms, ants, spiders, small aquatic animals, snails, including plants such as fruits, etc. At present, little tiger’s eye ecology has been studied. Because it is a rare animal.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

ลิงซ์ยูเรเชีย

ลิงซ์ยูเรเชีย นี่คือแมวป่าชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด และพบได้ทั่วไปส่วนใหญ่ขยายพันธุ์เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้สามารถสูงได้ถึง 50 เซนติเมตรตั้งแต่ปลายเท้าถึงไหล่และมีน้ำหนักมากถึง 17 กิโลกรัมส่วนที่หนักที่สุดมีรายงานว่าอยู่ในไซบีเรียซึ่งมีน้ำหนัก 38 กิโลกรัมหรือบางคนบอกว่ามีน้ำหนักมากถึง 45 กิโลกรัม

ลิงซ์ยูเรเชีย มีลักษณะที่ปลายหูสีดำมีแฉกแหลมชี้ขึ้น ใช้สำหรับการฟังเสียงสามารถได้ยินการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้ไกลถึง 50 เมตรใต้ดินโดยมีหางสั้นและข้อเท้าและอุ้งเท้าที่แข็งแกร่งและทรงพลังและจะประกาศอาณาเขตของมันด้วยการสร้างรอยข่วนเล็บทิ้งไว้บนต้นไม้หรือเศษซากที่ร่วงหล่นในป่า ชัดเจน

ลิงซ์ยูเรเชีย

มีเขตการกระจายพันธุ์กว้างตั้งแต่สแกนดิเนเวียยุโรปกลางจนถึงเอเชียเหนือเอเชียตะวันออกเอเชียกลางและบางส่วนของจีนเช่น Canas Lake ในเทือกเขาอัลไต เชื่อกันว่าลิงซ์ยูเรเชียตัวผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยกว้างขวาง มากถึง 100 ตารางกิโลเมตร และบางครั้งมันก็บุกรุกที่อยู่อาศัยของตัวเมียโดยมักจะ

ออกหากินในเวลากลางคืน อาหาร ได้แก่ สัตว์ขนาดเล็กหลายชนิดเช่นเป็ดไก่หรือนกกระทาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือปศุสัตว์ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถล่าสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกวางเรนเดียร์และกินซากสัตว์ที่ตายได้ด้วย บ่อยครั้งที่ลิงซ์ยูเรเชียจะหาอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านชุมชนของ

มนุษย์ที่อยู่ริมป่า นอกจากนี้แมวป่าชนิดหนึ่งยูเรเชียยังเป็นแมวป่าที่ไม่กลัวน้ำ ตรงกันข้ามพวกเขาชอบเล่นน้ำ และว่ายน้ำได้คล่อง

Eurasian lynx This is the largest lynx. And found common Most of the male species is larger than females. When fully grown, males can reach 50 cm in height from toe to shoulder and weigh up to 17 kg.The heaviest is reported to be in Siberia, which weighs 38 kg, or is said to be as much as 45 kg.

Eurasian lynx has a black ear tip with pointed pointed upwards. Used for sound listening, the movement of the victim can be heard up to 50 meters underground, with a short tail and strong and powerful ankles and paws, and will declare its territory by creating nail scratches left on trees or debris. That fell in the clear forest.

There are wide distribution zones from Scandinavia, Central Europe to North Asia, East Asia, Central Asia and parts of China, such as Canas Lake in the Altai Mountains. It is believed that the male Eurasian lynx has a vast habitat of up to 100 square kilometers. And sometimes it invades the female habitat, often

Nocturnal nocturnal food includes a variety of small animals such as ducks, chickens or quails, which are domestic animals or human livestock. It can also hunt large animals such as reindeer and eat dead animal carcasses. Lynx Eurasia often forages food in the vicinity of the community home of

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก