ไก่งวง

ไก่งวง เป็นนกที่บินไม่ได้ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae) จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Meleagridinae สกุล Meleagris

มีปากสั้นเรียวบาง บริเวณหัวบางส่วนและลำคอไม่มีขนที่เห็นชัด แต่มีหนังย่น ๆ และตุ่มคล้ายหูด ขนหางมี 28-30 เส้น แพนหางชี้ตั้งขึ้น ขายาว ลักษณะนิ้วตีนเหมือนกับไก่ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้มีเดือย ขนตามลำตัวเป็นเงา

ในสหรัฐอเมริกา ชาวคริสต์นิยมรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า ไก่งวง มีขนาดใหญ่กว่าไก่ทั่วไป ในการประกอบอาหาร นิยมยัดไส้นานาชนิด แล้วนำไปปรุงแต่งอาหาร

ไก่งวงดั้งเดิมเป็นไก่ป่า ที่พบ ๒ ชนิด คือ Meleagris gallopavo พบบริเวณตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกา และ Agriocharis ocellata พบบริเวณประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางตอนเหนือ ลักษณะของไก่งวงป่า ตัวผู้จะมีน้ำหนัก ๒๒-๒๗ กิโลกรัม

ไก่งวง

ไก่งวง

A turkey is a type of flightless bird. It is in the pheasant and quail family. (Phasianidae) are classified in the subfamily. Meleagridinae genus Meleagris

I have a short and thin mouth. Some of the head and neck have no obvious hairs, but have wrinkled skin and a wart-like bump. The tail feathers are 28-30 lines, pointing upward, and long legs, paws like chickens in the Phasianidae family. Shiny body hair.

In the United States Christians prefer to eat the turkey on Thanksgiving, the turkey is larger than regular chicken. In cooking Popular stuffed with various kinds. And then use it to flavor the food.

In the US, Christians prefer to eat the turkey on Thanksgiving, the turkey is larger than regular chicken. In cooking Popular stuffed with various kinds. And then use it to flavor the food.

The original turkey is two species of wild fowl, Meleagris gallopavo, found in northern and central America, and Agriocharis ocellata, found in Mexico and northern Central America. Characteristics of wild turkeys Males will weigh 22-27 kg.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

เม่นโลกเก่า

เม่นโลกเก่า มีลักษณะทั่วไปตัวยาวเต็มที่ประมาณ 2 ฟุต หรือ 2 ฟุตครึ่ง ขาสั้น มีลักษณะเด่น คือ มีขนที่บริเวณหลังและช่วงท้ายลำตัวแข็งยาวเป็นหนามมีลายสลับสีขาวดำ บางอันอาจยาวได้ถึง 1 ฟุต

ปลายแหลมเหมือนปลายหอกหรือลูกศร ซึ่งเอาไว้ป้องกันตัวจากศัตรูที่รุกราน ซึ่งทำให้แผลอักเสบติดเชื้อได้ เป็นสัตว์ที่หากินและอยู่อาศัยเพียงลำพังตัวเดียวหรือไม่ก็อยู่เป็นคู่ หากินในเวลากลางคืน กลางวันจะนอนหลับพักผ่อนในโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเอง หากินรากพืชหรือผลไม้

เป็นอาหารหลัก ถ้าถูกคุกคาม เม่นจะวิ่งหนี ถ้าหากจวนตัวเมื่อไหร่จะหยุดและพองขน พร้อมกับสั่นขนให้เกิดเสียงสั่นซ่า พร้อมกับกระทืบเท้าลงพื้นดินเป็นการขู่ หากยังไม่หยุดคุกคาม เม่นจะหยุดกะทันหัน

บางครั้งอาจจะถอยหลังวิ่งเข้าหา ซึ่งขนแหลมเหล่านี้จะปักลงไปในเนื้อของผู้รุกราน ทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก ซึ่งแม้แต่สัตว์ใหญ่อย่าง สิงโต หากโดนขนหนามเหล่านี้แทงเข้าถูกอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ หรือปอด ทำให้ถึงแก่ความตายได้

เม่นโลกเก่า

เม่นโลกเก่า

Old-world hedgehog is common, about 2 feet or 2 and a half feet long, with short legs, characterized by hairs on the back and at the end of the body, hard, spiny, with alternating stripes. Black and white Some can be up to 1 foot long.

A pointed tip like the tip of a spear or an arrow. Which is to protect yourself from enemies that invade Which can cause inflammation and infection They are either living or living alone or in pairs. Living at night During the day, they will sleep and rest in a burrow that has been dug themselves. Living on the roots of plants or fruits.

It is a staple food. If threatened, the hedgehog will run away. If it is imminent when will it stop and bristle? Along with shaking the fur to make a trembling sound With his feet stomping on the ground as a threat If the threat hasn’t stopped The hedgehog will stop suddenly.

Sometimes may go back and run towards Which these spikes will be pinned into the meat of the invaders Causing a lot of pain Even large animals like lions, if these spiny hairs are stabbed into vital organs such as the heart or lungs, can lead to death.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กระต่าย

กระต่าย เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับกระต่าย กระต่ายแม้จะมีฟันแทะเหมือนกับอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) แต่ถูกจัดออกมาเป็นอันดับต่างหาก เนื่องมีจำนวนฟันที่ไม่เท่ากัน เพราะกระต่ายมีฟันแทะที่ขากรรไกรบน 20 แถว เรียงซ้อนกันแถวละ 20 ซี่

ฟันกรามบนข้างละ 6 ซี่ และฟันกรามล่างข้างละ 5 ซี่ เมื่อเวลาเคี้ยวอาหาร กระต่ายจะใช้ฟันทั้ง 2 ด้านเคี้ยวสลับกันไป ต่างจากสัตว์ฟันแทะโดยทั่วไปที่เคี้ยวเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลัง

ฟันกระต่ายจะยาวขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ย 10-12 gm. ต่อเดือน ดังนั้นกระต่ายจึงต้องมีการลับฟันเป็นประจำ โดยการกินหญ้าแห้ง อีกทั้งยังต้องการไฟเบอร์ในการขับเคลื่อนอาหารภายในลำไส้อีกด้วย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก มีขนปุกปุยทั่วลำตัว มีหางกลมสั้น มีใบหูยาวเมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ซึ่งวิวัฒนาการมาใช้สำหรับฟังเสียงได้เป็นอย่างดี และยังมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมาก

กระต่าย

กระต่าย

Rabbit are animals that are classified in the phylum. Vertebrates. Mammal class Rabbit rank Rabbits, although they have rodents like Rodentia, are ranked separately. Because they have an unequal number of teeth Because rabbits have 20 rows of rodents on their upper jaw, 20 teeth each.

Six teeth on each of my upper molars and 5 on each of my lower molars when chewing food. Rabbits use teeth on both sides to chew alternately. This is different from other rodents that chew their faces and their backs.

A rabbit’s teeth grow longer, average 10-12 gm. per month, so rabbits need regular teeth grinding. By eating hay They also need fiber to drive food in the intestines.

Rabbits are small mammals. It has fur all over its body, short round tail and long ears compared to other animals. Which evolved to be used for listening to the sound as well And they also have a very good sense of smell.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หนู

หนู เป็นสกุลของสัตว์ฟันแทะ ที่อยู่ในวงศ์ Muridae ใช้ชื่อสกุลว่า Rattus มีการกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกที่เรียกว่า “โลกเก่า” อันได้แก่ ทวีปเอเชีย, ยุโรป และแอฟริกา

เป็นชื่อสามัญในภาษาไทยยังใช้รวมความถึงสัตว์ฟันแทะจำพวกอื่นที่อยู่ในสกุลอื่น หรือแม้แต่วงศ์อื่นได้ด้วย เช่น หนูพุกใหญ่ (Bandicota indica), หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon),

หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) หรือหนูตะเภา (Cavia porcellus) ที่อยู่ในวงศ์ Caviidae ได้ด้วย หากแต่หนูในสกุล Rattus และในวงศ์ Muridae นี้ เป็นหนูที่มนุษย์คุ้นเคยที่สุด 3 ชนิดที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือนของมนุษย์

โดยการขุดค้นทางซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นฟันของหนูในแถบประเทศตะวันออกกลางที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า หนูได้คุกคามโดยเข้ามาอยู่ในชุมชนมนุษย์เพื่อคุ้ยหาอาหารตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15,000 ปีมาแล้ว

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 2–3 เดือน ในขณะที่ตัวผู้อายุ 3 เดือนขึ้นไป

หนู

Rat is a genus of rodents. Of the Muridae family, the family name Rattus is distributed in the “Old World” hemispheres of Asia, Europe and Africa.

This is a common Thai name, and is also used to refer to other rodents belonging to other genera. Or even other families such as Bandicota indica, Niviventer hinpoon, and

The Mus musculus, or the guinea pig (Cavia porcellus), can also be found in the Caviidae family, but the Rattus and Muridae are the three most familiar human rodents that can be found in the households of the Caviidae family. Human

By excavating fossils of rodents in the Middle Eastern countries bordering the Mediterranean Sea, rats have been found to have been in the human community to rummage for food since prehistoric times for at least 15,000. Years ago

Females enter puberty at 2–3 months of age, while males 3 months and older.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หมี

หมี ตาและใบหูกลมเล็ก ริมฝีปากยื่นแยกห่างออกจากเหงือก สามารถยืนและเดินด้วยขาหลังได้ ประสาทการดมกลิ่นดีกว่าประสาทตาและหู กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

หมีจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้มีการจำแนกหมีออกเป็นทั้งหมด 8 ชนิด (ไม่นับชนิดย่อย) โดยมีการกระจายพันธุ์ไปในทุกภูมิภาคของโลก ตั้งแต่ไซบีเรียหรือขั้วโลกเหนือ, ทวีปอเมริกาเหนือ, ทวีปอเมริกาใต้, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ หมีควาย ตัวใหญ่ ขนยาวดำ ที่อกมีขนสีขาวรูปง่าม พบได้ในป่าทั่วประเทศ และหมีหมาหรือหมีคน ตัวเล็กกว่าหมีควาย ขนสั้นดำ ที่อกมีขนสีขาวรูปคล้ายเกือกม้า พบได้ตั้งแต่คอคอดกระลงไป

หมีควายมีลำตัวอ้วนใหญ่ หัวมีขนาดใหญ่ ตาเล็กและหูกลม ขาอ้วนล่ำและหนา หางสั้น มีนิ้วเท้ายาวทั้งหมดห้านิ้ว กรงเล็บสั้น ขนตามลำตัวหยาบมีสีดำ

หมี

Bear Eyes and small round ears. Lips protruding from the gums. Able to stand and walk with hind legs The olfactory nerve better than the optic nerve. They can eat both plants and animals as food.

Bears are classified as large mammals. Currently, 8 bear species (excluding subspecies) have been identified, with distribution throughout all regions of the world. From Siberia or North Pole, North America, South America, South Asia, East Asia. And Southeast Asia

In Thailand, there are two species: a large black bear and a long-haired buffalo with a white-tusked breast.

They are found in forests all over the country. And bear dogs or bear people Smaller than a short, black buffalo bear with a white, horseshoe-shaped breast. Can be found from the isthmus, Kra down.

The buffalo bear has a large fat body. The head is large Small eyes and round ears Stout and thick legs, short tail, all five toes long, claws short, coarse body hair, black.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ไก่แจ้

ไก่แจ้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมเป็นไก่ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีความสวยงาม น่ารัก และการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้

เดิมทีชาวญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้มาจากจีนตอนใต้เมื่อ พ.ศ. 2149 – 2179 จากนั้นได้มีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้รูปทรงและสีสันที่สวยงาม ในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้จากแถบคาบสมุทรอินโดจีนไปผสมเพิ่มเติมอีกใช้เวลาในการคัดสายพันธุ์นับร้อยปี

จนไก่แจ้ญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันในแถบยุโรปที่มีการนิยมเลี้ยงไก่แจ้ก็เพราะว่า เมื่อสมัยโบราณชนชาติจีนมีการติดต่อซื้อขายกับชาวอังกฤษชาวจีนได้นำไก่แจ้ติดเรือสำเภาไปด้วย เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแก้เหงาในเรือ

เมื่อพ่อค้าชาวอังกฤษเห็นเข้าก็เกิดความสนใจและได้นำไปเลี้ยงยังประเทศอังกฤษ ในตอนแรกก็มีการเลี้ยงกันเฉพาะพ่อค้าและชาวบ้านต่อมาพระนางวิคตอเรียเห็นเข้าและพอพระทัยจึงมีการนำเข้าไปเลี้ยงในพระราชวังเป็นครั้งแรก

ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่แจ้มานานแล้ว แต่ไม่ได้สนใจในการพัฒนาสายพันธุ์อย่างจริงจังจนเมื่อประมาณ 20-30 ปี ที่ผ่านมานี้มีผู้ให้ความสนใจพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ให้เป็นไก่แจ้ที่มีลักษณะแบบสากลและสวยงาม

ไก่แจ้

ไก่แจ้

Bantam , native to the forests of Southeast Asia, was originally a wild fowl with an agile, skeptic approach. But because it is beautiful, cute and easy to raise Resulting in the development of the breed to be able to coexist with the aquarists.

Originally, the Japanese brought bantam from southern China between 2149 and 2179, then the breed was developed to create beautiful shapes and colors. Japan later incorporated more bantam chickens from the Indochina Peninsula, it took hundreds of years to breed.

Until the Japanese bantam is widely popular until now in Europe where bantam is popular because When ancient times the Chinese people traded with the British, the Chinese also brought the bantam to the brig. To be a pet to cure loneliness in the boat.

When a British merchant saw it, he became interested and brought it to England. At first, only merchants and villagers were feasted, and Victoria was later seen and pleased, so the palace was introduced for the first time.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หมู

หมู สามารถจำแนกเป็นสปีชีส์ย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งแยกต่างหาก หัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.8 เมตร ตัวโตเต็มวัยหนักระหว่าง 50 ถึง 350 กิโลกรัม สุกรแม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหาร

กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่า สุกรมีวิวัฒนาการกระเพาะอาหารใหญ่ขึ้นและลำไส้ยาวขึ้นเพราะพืชย่อยได้ยากกว่าเนื้อ

สำหรับต้นทุนการเลี้ยงหมูหลุม แบ่งออกเป็นค่าสายพันธุ์หมูหย่านม น้ำหนัก 10-15 กิโลกรัม ตัวละ 1,500 บาท และค่าอาหารในการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน 3,400-3,500 บาท รายได้จากการจำหน่ายหมู แบ่งออกเป็นการจำหน่ายเนื้อ โดยหมู 1 ตัวเมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน น้ำหนักจะอยู่ที่ 95-105 กิโลกรัม

ขายได้เฉลี่ยตัวละ 7,000-7,500 บาท นอกจากรายได้จากการขายเนื้อหมูแล้ว ยังมีปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงแบบหลุม เฉลี่ยคอกละ 250 กิโลกรัม โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถนำไปเป็นปุ๋ยทางการเกษตร หรือบรรจุกระสอบขายในพื้นที่กระสอบละ 30 บาท

หมู

Pig It can be classified as a subspecies of the wild boar or as a separate species. Head and body length range from 0.9 to 1.8 meters, adults weigh between 50 and 350 kilograms, pigs, although they are double hoofed, usually herbivorous.

It can eat both plants and animals as food like the wild boar ancestors. Pigs have evolved, with bigger stomachs and longer intestines because plants are more difficult to digest than meat.

For the cost of raising a pit pig Divided into breed values, weaned pigs weighing 10-15 kg each, 1,500 baht each and feed for raising for a period of 4 months 3,400-3,500 baht. It is divided into meat distribution, with one pig raised over a period of 4 months, weighing 95-105 kg.

Average sales are 7,000-7,500 baht per piece. In addition to income from selling pork. There is also manure obtained from pit farming, an average of 250 kilograms per stall, which farmers can use as agricultural fertilizers. Or packing sacks for sale in the area of ​​30 baht per sack.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ม้า

ม้า เป็นชนิดย่อยหนึ่งในสองชนิดของ Equus ferus หรือม้าป่าที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกีบคี่ในวงศ์ Equidae

ม้ามีวิวัฒนาการมากว่า 45 ถึง 55 ล้านปีจากสิ่งมีชีวิตหลายกีบเท้าขนาดเล็กสู่สัตว์กีบคี่ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มนำม้ามาเลี้ยงเมื่อราว 4,000 ปี

ก่อนคริสตกาล และเชื่อว่าการเลี้ยงแพร่หลายเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ม้าชนิดย่อย caballus เป็นม้าบ้านแม้ว่าจะมีประชากรม้าบ้านบางส่วนจะอาศัยอยู่ในป่า เช่น ม้าเถื่อน

ม้าเถื่อนไม่ใช่ม้าป่าที่แท้จริง ดังเช่นม้าป่ามองโกเลียซึ่งถูกแบ่งแยกออกมาเป็นชนิดย่อยและเป็นชนิดเดียวที่เหลืออยู่ของม้าป่าที่แท้จริง คำว่าม้าเถื่อนใช้เพื่อแสดงว่าม้านี้ไม่ใช่ม้าบ้าน

มีคำศัพท์เฉพาะมากมายที่ใช้อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับม้า ครอบคลุมจากกายวิภาคถึงช่วงชีวิต ขนาด สี สัญลักษณ์ การเพาะพันธุ์ การเคลื่อนไหว และพฤติกรรม

กายวิภาคของม้าช่วยให้ม้าใช้ความเร็วในการหนีนักล่า และม้ายังพัฒนาความสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยม

ม้า

ม้า

The horse is one of the two subspecies of Equus ferus, the current wild horse. Is an odd hoofed mammal of the family Equidae

Horses have evolved for more than 45 to 55 million years, from small polygons to large odd hooves today. Humans began adopting horses around 4,000 years.

BC It is believed that rearing was widespread around 3,000 BC, the caballus subspecies was a domesticated horse, although some of the domesticated horse population lived in the wild, such as the barbarian.

Wild horses are not real wild horses. Like Mongolian wild horses, they are divided into subspecies and are the only remaining types of true wild horses. The word barbarian is used to denote that it is not a domestic horse.

There are many terms used to describe concepts related to horses. Covers from anatomy to life stages, sizes, colors, symbols, breeding. The movement And behavior

The anatomy of a horse helps horses use their speed to escape predators. And the horse also develops excellent balance.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ หรือ กวางเขาจุก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่จำพวกกวาง มีลักษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่ต่างกันเก้งหม้อจะมีขนบริเวณลำตัวที่เข้มกว่า ใบหน้ามีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกระหม่อมและโคนขามีสีเหลืองสด ด้านล่างของลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ขาทั้ง 4 ข้างมีสีดำ

เป็นที่มาของอีกชื่อสามัญที่เรียก ด้านหน้าด้านหลังมีสีขาวเห็นได้ชัดเจน หางสั้น หางด้านบนมีสีเข้ม แต่ด้านล่างมีสีขาว มีเขาเฉพาะตัวผู้

เขาของเก้งหม้อสั้นกว่าเก้งธรรมดา ผลัดเขาปีละ 1 ครั้ง มีความยาวลำตัวและหัว 88 เซนติเมตร ความยาวหาง 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของพม่า, มาเลเซีย, ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยเป็นเก้งที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเหลือเพียงตัวเดียวในโลก ที่สวนสัตว์ดุสิต

แต่ปัจจุบัน ยังพอหาได้ตามป่าธรรมชาติและวัดในพรมแดนไทยพม่า ที่พระสงฆ์เลี้ยงอยู่ เก้งหม้ออาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูง บริเวณหุบเขาหรือป่าดิบชื้นใกล้แหล่งน้ำ อดน้ำได้ไม่เก่งเท่าเก้งธรรมดา ออกหาอาหารตามลำพังในช่วงเย็นหรือพลบค่ำ แต่ในบางครั้งอาจพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ ในฤดูผสมพันธุ์

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ

Boiled deer or A horned deer is a mammal in the ranking of deer pairs. It looks like a normal dog. But differently, Keng Pot has a darker body hair The face is dark brown. The crown and thigh area are bright yellow. The underside of the body is light brown, the four legs are black.

This is the birthplace of another common name. The front and back are clearly white in color. The tail is short and the tail is dark in color. But below is white He only has him.

The horn of the pot is shorter than that of a normal one. It takes turns once a year and has a body and head length of 88 cm., tail length 10 cm, weight 22 kg.

It is distributed in southern Burma, Malaysia, western and southern Thailand, and is one of the rarest species in the world. I was once believed to have only one left in the world. At Dusit Zoo.

But now It can also be found in natural forests and temples in the Thai-Burma border. Where the monks raised Pot deer live in forests with high humidity. In the valley or the rain forest near the water source Not as good as a normal dog. Out foraging alone in the evening or at dusk. But sometimes they can be found in pairs or in small herds during the mating season.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ควาย

ควาย ภาษาทางการว่า กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี

น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว แต่ถ้าเป็นควายตัวผู้ที่มีลักษณะดีก็จะมีคนซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ควายจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี

ควายแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี แยกได้เป็นสองกลุ่มคือควายป่า และควายบ้าน และควายบ้านนั้นก็แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ควายปลัก (Swamp buffalo) ควายแม่น้ำ (River buffalo) ทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงศ์ สกุล

ควาย

Buffalo , the official language that buffalo is classified as a phylum. Mammals have four legs, hoofed feet, similar in size to an adult cow between the ages of 5-8.

Average adult male weight is 520-560 kg. Female average is about 360-440 kg. Male is slightly larger than female. Have gray to black skin (Some are pink, called the albino buffalo) has a distinctive horn. The end of the mountain is curved in a crescent-shaped circle. But if it is a good-looking male buffalo, it will be bought as a breeder.

Buffalo is a mammal. Baby buffalo will be breastfed until they are about 1 year and 6 months old. Buffalo will grow and use labor between the ages of 2.5-3 years. Ie between the ages of 6-9.

Each buffalo is active until the age of 20 years. The average age of buffalo is about 25 years. The buffalo can be divided into two groups: wild and domestic buffalo. Both types of river buffalo belong to the family family.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส