ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา

ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา มีสีขาวบริเวณด้านข้างของหัว ลำตัวจะมีขนสั้นสีเทาและลายสีเทาเข้ม หางมีสีเทาจางสลับเทาเข้ม ความยาวลำตัวประมาณ 20–25 เซนติเมตร หางยาว 29–35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 400 กรัม

มีถิ่นอาศัยอยู่ป่าเขตร้อนทางภาคตะวันออกของบราซิลกินผลไม้ แมลง ไข่นก รวมทั้งนกขนาดเล็ก อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 3–8 ตัว จะวิ่งและกระโดดไปมาบนต้นไม้ สามารถกระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนัก ตอนกลางคืนจะซ่อนตัวในโพรงไม้หรือพุ่มไม้

ลิงมาโมเส็ทธรรมดามีระยะตั้งท้องนาน 142-150 วัน ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว อาหารของลิงที่โตแล้ว มื้อเช้าจะเป็นผลไม้สดเนื้อนิ่มอย่างมะละกอสุก ส่วนในตอนกลางวันจะให้เป็นอาหารเสริมอย่างไข่ผสมอาหารเด็กเข้าอบในไมโครเวฟให้สุก ป้องกันเรื่องของพยาธิแล้วยังไม่มีน้ำมันด้วย สำหรับมื้อเย็นจะให้เป็นอาหารสุนัขชนิดเม็ดแช่น้ำเพื่อทดแทนสารอาหารแคลเซียมที่ลิงต้องการ

ลิงมาร์โมเส็ทธรรมดา

Ordinary Marmoset It is white on the sides of the head. The body has short gray fur and dark gray stripes. The tail is light gray and dark gray. The body length is about 20–25 cm, the tail length is 29–35 cm, the weight is about 400 g.

Inhabitants of the tropical forests of eastern Brazil feed on fruits, insects, bird eggs, and small birds. They live in groups of about 3-8 each, running and jumping on the trees. Able to jump from branch to branch, which is not very far. At night it hides in hollow trees or bushes.

The common marmoset has a gestation period of 142-150 days, giving birth to 1-3 cubs at a time. Breakfast is a soft, fresh fruit like ripe papaya. During the day, they are given as a supplement such as eggs mixed with baby food and cooked in the microwave. Prevents parasites and also doesn’t have oil. For dinner, dog food is given as a soaked pellet to replace the calcium the monkeys need.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กวางแฟลโลว์

กวางแฟลโลว์ เป็นกวางขนาดเล็ก มีความสูงที่ไหล่ประมาณ 1 เมตร ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากกวางชนิดอื่นๆ คือ ปลายลำเขาแบนจนมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายกับกวางมูส

มีแผ่นแบนกว้าง ขนตามลำตัวสีน้ำตาลแต้มด้วยจุดสีขาว แต่จุดเหล่านี้จะหายไปช่วงฤดูหนาว เดิมทีกวางชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในป่าบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ได้ถูกนำไปเลี้ยงในยุโรปและอเมริกา

นที่สุดกวางในถิ่นอาศัยดั้งเดิมก็สูญพันธุ์ คงเหลือแต่กวางที่เปลี่ยนถิ่นฐานไปแล้ว จนบางตัวมีสีเผือก เนื่องจากผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันจนเกิดข้อด้อย

กษณะโดยทั่วไป เป็นกวางขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน โตเต็มที่มีความสูงประมาณ 75-105 ซม. น้ำหนัก 50-80 กก. หน้าสั้น ลำตัวมีสีน้ำตาลจาง-น้ำตาลสนิม มีจุดขาว บางตัวมีสีขาวตลอดลำตัว ฤดูร้อนลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลมีจุดขาวเห็นเด่นชัด หน้าหนาวลำตัวจะมีสีน้ำตาลสนิม-น้ำตาลเทา มีจุดน้อยสีขาวจางๆ

กวางแฟลโลว์

กวางแฟลโลว์

Fellow deer are small deer. With a height of about 1 meter at the shoulder, a distinctive feature that differs from other deer is that the tip of the horn is flat until it looks like a sheet like a moose.

It has a wide flat sheet. Body fur is brown with white dots. But these spots will disappear in the winter. This deer was originally native to the forests of the Mediterranean Sea. but has been raised in Europe and America.

Lastly, the deer in their original habitat became extinct. Only the deer that had changed their place of residence were left. until some have albinism Due to breeding in the same blood until the disadvantage.

General characteristics a small deer Native to Europe mediterranean Fully grown, about 75-105 cm in height, 50-80 kg in weight, short face, body is light brown-rust brown with white spots, some are white throughout the body. Summer body is brown with prominent white spots. In winter, the body is rusty-brown brown. There are few white specks.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ชะนีแก้มขาว

ชะนีแก้มขาว มีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างตัวผู้และตัวเมีย กล่าวคือ ตัวผู้จะมีขนสีดำตลอดทั้งลำตัว ยกเว้นบริเวณแก้มซึ่งจะมีสีขาวเด่นชัด ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมตลอดทั้งลำตัว ยกเว้นบริเวณกระหม่อมหรือกลางศีรษะ

ขนาดเมื่อโตเต็มที่มีความยาวลำตัวตั้งแต่ศีรษะ 45-63 เซนติเมตร น้ำหนักตัวผู้ประมาณ 5.6 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมีย 5.8 กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของทางตอนเหนือของลาวติดต่อกับพรมแดนเวียดนาม และจีน

มีพฤติกรรมและนิเวศวิทยาอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ๆ บนต้นไม้สูง ซึ่งในฝูงจะเป็นครอบครัวกัน ประกอบไปด้วยตัวผู้จ่าฝูง 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว และลูก ๆ อีก 2-3 ตัว จะมีอาณาเขตครอบครองเป็นของตัวเอง

มักจะส่งเสียงร้องที่สอดประสานกันระหว่างตัวผู้และตัวเมีย ขณะที่ห้อยโหนไปกับกิ่งไม้ โดยที่ตัวผู้จะมีเสียงร้องที่สลับซับซ้อนกว่า ประชากรชะนีแก้มขาวในจีน เดิมเคยเหลือเพียง 60 ตัวเท่านั้น ก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว

ชะนีแก้มขาว

ชะนีแก้มขาว

White-cheeked gibbons There is a distinct difference between males and females, that is, males have black hairs throughout their body. Except for the cheek area, which is clearly white. The female has light yellow or cream fur throughout the body. except for the crown area or the middle of the head.

The adult size measures 45-63 cm from the head and weighs approximately 5.6 kg for the male, while 5.8 kg for the female. It is distributed in the rainforests of northern Laos, bordering Vietnam and China.

Behavior and ecology live in small flocks on tall trees, in which the herd is a family. Consists of 1 male, 1 female, and a few offspring, each having its own territory.

Usually sings in harmony between male and female. while hanging on the branches where males have more complex vocals The white-cheeked gibbon population in China There used to be only 60 left before conservation. which has now increased in number.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กระต่ายแจ็ก

กระต่ายแจ็ก กระต่ายสกุลนี้ เป็นกระต่ายป่า กระจายพันธุ์ไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย มีทั้งหมด 32 ชนิด ดยปกติจะมีขนสีน้ำตาลหรือเทา หูยาวมีขนาดใหญ่ และขาหลังที่ใหญ่และทรงพลัง มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวมาก ใต้ฝ่าเท้ามีขนอ่อนนุ่มรองรับไว้เพื่อรองรับการกระโดด ในประเทศไทย พบเพียงชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า

กระต่ายแจ็ก หรือ กระต่ายป่านั้นเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวว่องไวมาก วิ่งและกระโดดได้เร็ว เมื่อคิดเป็นสถิติแล้วยังสามารถวิ่งได้เร็วกว่านักกรีฑาเหรียญทองโอลิมปิกถึง 2 เท่า

กระต่ายยุโรปก็มีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ คือเริ่มจากมนุษย์จับกระต่ายยุโรปมาเลี้ยง แต่ระยะเวลาในการเริ่มต้นนำกระต่ายยุโรปมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ แล้วนับว่ามีอายุสั้นกว่ามาก ประวัติการเริ่มต้นนำกระต่ายยุโรปมาเลี้ยง พึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี

โดยเริ่มในยุคต้นของอาณาจักรโรมัน ประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช (116-27 ก่อนคริสต์ศักราช) กระต่ายยุโรป ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบรอยต่อระหว่างทวีปแอฟริกาหนือและยุโรปตอนใต้ ได้ถูกจับมาเลี้ยงแบบจำกัดเขตตามสวนหรืออุทยานที่มีรั้วหรือกำแพงล้อมรอบแบบกึ่งเลี้ยงกึ่งกระต่ายป่า เพื่อเป็นเกมการล่าสัตว์ของกษัตริย์หรือขุนนาง

กระต่ายแจ็ก

กระต่ายแจ็ก

Jack Rabbit This genus of rabbits. a hare Distributed in all regions of the world. Except Australia, there are a total of 32 species, usually with brown or gray fur. large long ears and large and powerful hind legs There is a lot of agility. Under the feet are soft fur to support jumping. In Thailand, the only species found is the wild rabbit.

Jack rabbit or hare is a very active animal. run and jump fast In terms of statistics, he can run 2 times faster than an Olympic gold medalist.

European rabbits have their beginnings, like other pets, starting with humans catching European rabbits to raise them. But the time to start bringing European rabbits as pets Compared to other economic pets, they have a much shorter lifespan. History of early adoption of European rabbits It just happened about 2,000 years ago.

Beginning in the early Roman Empire, about 100 BC (116-27 BC), the European rabbit, which originated in the border between North Africa and Southern Europe. Has been kept confined to gardens or parks with fences or walled semi-hares. to be a hunting game for kings or nobles.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หมาป่าซิซิเลียน

หมาป่าซิซิเลียน เป็นสิ่งที่สูญพันธุ์ สายพันธุ์ย่อยของหมาป่าสีเทา เฉพาะถิ่น ถึง ซิซิลี. มันซีดกว่าแผ่นดินใหญ่ หมาป่าอิตาลี และมีขนาดเทียบเท่ากับสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่

หมาป่าอาหรับ และสูญพันธุ์ หมาป่าญี่ปุ่น. มีรายงานว่าสายพันธุ์ย่อยสูญพันธุ์ไปเนื่องจากการข่มเหงของมนุษย์ในช่วงทศวรรษที่ 1920 แม้ว่าจะมีการพบเห็นหลายครั้งจนถึงปี 1970

เป็นสายพันธุ์ย่อยที่แตกต่างกันในปี 2018 จากการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างและกะโหลกศีรษะที่เหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นรวมถึง mtDNA การวิเคราะห์

หมาป่าซิซิลีน่าจะเข้าสู่เกาะซิซิลีผ่านสะพานบกที่ก่อตัวเมื่อ 21,500-20,000 ปีก่อน การลดลงมีแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้นในช่วงสาย สมัยนอร์มันเมื่อเหยื่อกีบของมันสูญพันธุ์ไป ชนิดย่อยสูญพันธุ์ไปในช่วงศตวรรษที่ 20

โดยทั่วไปคิดว่าหมาป่าตัวสุดท้ายถูกฆ่าในปีพ. ศ. 2467 เบลโลลัมโปแม้ว่าจะมีรายงานการสังหารเพิ่มเติมระหว่างปี 1935 ถึง 1938 แต่ทั้งหมดก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปาแลร์โม. นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบเห็นหลายครั้งตั้งแต่ปี 1960 และ 1970

ในปี 2018 การตรวจสอบโฮโลไทป์ – ตัวอย่างที่ติดตั้งและกะโหลกศีรษะที่เก็บไว้ที่ Museo di Storia Naturale di Firenze – และอีกสามคนยืนยันความโดดเด่นทางสัณฐานวิทยาของหมาป่าซิซิลีและการตรวจสอบ mtDNA

ในปี 2019 การศึกษาของ mDNA ระบุว่าหมาป่าซิซิลีและหมาป่าอิตาลีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและก่อตัวเป็น “กลุ่มอิตาลี”

หมาป่าซิซิเลียน

หมาป่าซิซิเลียน

Sicilian wolf is extinct. Subspecies of the gray wolf That was once endemic to Sicily. It is paler than the mainland Italian wolf and is comparable in size to what remains.

Arabic wolf and extinct Japanese wolf. The subspecies were reported extinct due to human persecution in the 1920s, although there were several sightings until the 1970s.

Sicilian wolves likely entered the island of Sicily through a land bridge formed when 21,500-20,000 years ago, the decline tends to begin in the late hours. Norman times, when its hoof prey went extinct. The subspecies became extinct during the 20th century.

In 2018, holotype examinations – mounted specimens and skulls stored at the Museo di Storia Naturale di Firenze – and three others confirmed the morphological predominance of the Sicilian wolf and the investigation. mtDNA

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

อีเห็น

อีเห็น เป็นสกุลของสัตว์กินเนื้อสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Paradoxurus ในวงศ์ชะมดและอีเห็น เป็นสัตว์อีกสกุลในวงศ์นี้ คือ อุ้งตีนมีลักษณะเหมาะสมสำหรับการปีนป่าย โดยเฉพาะนิ้วที่ 3 และ 4 ของตีนหลังบางส่วนมีพังผืดเชื่อมติดกัน อุ้งตีนแยกออกเป็น 4 ส่วน อีเห็นจะมีนิ้วตีนทั้งหมดที่อุ้งตีนข้างละ 5 นิ้ว มีเล็บคมยาวไว้ปีนป่าย

ขนาดอุ้งตีนของอีเห็นจะเล็กกว่าชะมด เพราะอีเห็นจะปีนป่ายต้นไม้หากินมากกว่าชะมด ที่หากินตามพื้นดิน แต่ทั้ง 2 สกุลนี้ เมื่อลงพื้นดิน โดยเฉพาะดินที่อ่อนนุ่ม จะฝากรอยเท้าทิ้งเอาไว้ให้สังเกตเห็นได้ง่าย

อีเห็นจะเป็นสัตว์กินพืชและผลไม้มากกว่าชะมด ขณะที่ชะมดจะกินสัตว์ต่าง ๆ เช่น กบ หรือเขียด หรือปลา เป็นอาหารมากกว่าพืช เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์ทั้งแต่เอเชียใต้ จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่เป็นแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย หรือ เวียดนาม มีการเลี้ยงอีเห็นในสกุลนี้ให้กินเมล็ดกาแฟ

เมื่อถ่ายมูลออกมาแล้ว เมล็ดกาแฟจะไม่ถูกย่อยสลาย จะออกมาเป็นเมล็ดเหมือนเดิม จากนั้นจะนำไปล้างและคั่วเป็นกาแฟสำหรับจำหน่าย กาแฟลักษณะนี้เรียกว่า “กาแฟขี้ชะมด” เป็นกาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อม หอมหวาน อร่อยกว่ากาแฟทั่วไป

อีเห็น

อีเห็น

I see It is a genus of carnivores. Use the surname Paradoxurus in the civet and civet families. It is another animal in this family, the paws are suitable for climbing. In particular, the 3rd and 4th fingers of some of the hind feet have webs connected to each other. The paw is divided into 4 parts. I see that there are all the toes on each paw, 5 fingers on each paw, long sharp nails to climb.

The paw size is smaller than the musk. because he saw that he would climb trees more tricky than musk that feed on the ground, but these two genera on the ground especially soft soil will leave footprints to be easily noticeable.

I see it as a herbivore rather than a musk. While civets will eat animals such as frogs or tadpoles or fish as food rather than plants. It is an animal that spreads throughout South Asia. to Southeast Asia, both the mainland And islands. In addition, in some countries, such as Indonesia or Vietnam, there is a raising saw in this genus to eat coffee beans.

When the data is taken out Coffee beans are not decomposed. will come out as the same seed It is then washed and roasted to make coffee for sale. This type of coffee is called Civet coffee is a coffee that has a mellow, sweet, and delicious taste than other coffees.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เสือดำ

เสือดำ เป็นชื่อสามัญเรียกโดยรวมของสัตว์กินเนื้อประเภทเสือและแมว ที่มีลักษณะลำตัวรวมถึงลวดลายเป็นสีดำตลอดทั้งลำตัว ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเสือหลายชนิด

จากการเป็นเสือดำ เกิดจากความผิดปกติในเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานิซึม ส่งผลให้เสือที่เกิดมานั้นเป็นสีดำตลอดทั้งลำตัว โดยที่ยังมีลายหรือลายจุดคงอยู่ แต่จะสังเกตเห็นได้ยาก จะเห็นได้ชัดเจนเมื่ออยู่ในแสงแดด

เสือดำในเสือดาว มักพบได้มากในป่าดิบชื้นในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย, เนปาล, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเบงกอลหรือชวา ใต้ท้องของเสือดำมีสีจางเล็กน้อย ผิวสีดำของเสือดำไม่ได้มีสีดำสนิท และยังคงมีลายแบบเสือดาวอยู่ด้วยซึ่งจะเห็นชัดเวลาต้องแสงแดด

ในภาษาลาวเรียกว่า “เสือแมลงภู่” หรือ “เสือลายจ้ำหลอด” เสือดำในประเทศไทยพบได้มากในป่าภาคใต้ โดยแม่เสือดาวหนึ่งตัวจะให้ลูกที่เป็นเสือดำในอัตรา 3/1 แต่ทั้งนี้ลูกเสือที่เป็นเสือดำมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว

จากประสบการณ์ของผู้ที่เลี้ยงดูแลเสือในสวนสัตว์มีความเห็นว่า เสือดำนั้นมีความดุร้ายกว่าเสือดาว เมื่อราว พ.ศ. 2527 เรื่องของเสือดำเคยปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า มีเสือดำตัวหนึ่งเพ่นพ่านอยู่แถวมักกะสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร จนเป็นที่หวาดกลัวของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ซึ่งในข่าวว่า “เสือดำมักกะสัน”

เสือดำ

เสือดำ

Black Panther It is the common name for a carnivore of the type of tiger and cat (Felidae) that has a body style including a black pattern throughout the body. which can occur in many tiger species.

From being a panther Caused by abnormalities in the pigment called melanism. As a result, the born tiger is black throughout its body. while still having stripes or polka dots intact But it’s hard to notice. It is clearly visible in sunlight.

Panther in Leopard It is often found in evergreen forests in Asia such as India, Nepal, Southeast Asia. especially in Bengal or Java. The underside of the panther’s belly was slightly pale. The black panther’s skin is not completely black. And it still has a leopard print, which is evident in the sunlight.

In Laos it is called “Tiger mussels” or “striped tigers”. Black panthers in Thailand are found in the southern forests. A mother leopard gives a panther cub at a rate of 3/1, but panther cubs tend to live in isolation.

From the experience of those who keep tigers in zoos, there is an opinion that Black panthers are more ferocious than leopards. Around 1984, the story of the black panther appeared in newspapers that There was a black panther roaming around Makkasan. in Bangkok until the fear of those who live in that area which in the news that “Black Panther Makkasan”

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

หนูตะเภา

หนูตะเภา เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทฟันแทะ ชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศเปรู เป็นสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทดลองที่ได้รับความนิยม

ในประเทศไทย ยังนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หนูแกสบี โดยมักใช้กับสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนา มีลักษณะภายนอกแตกต่างจากหนูตะเภาทั่วไปที่มีในประเทศไทย ไม่ปรากฏการใช้ชื่อนี้ในภาษาอื่น

นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเนื่องจาก หนูตะเภา มีรูปร่างที่คล้ายลูกหมูที่ยังไม่หย่านมแม่ และเมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติคล้ายหมู ในภาษาอังกฤษจึงเรียกว่า หมู

ตำนานของคำว่า หนูตะเภา อีกแหล่งนึง คือ พ่อค้าชาวดัตช์เคยเอามาขายในราคา 1 กินนี ซึ่งเป็นเงินเหรียญโบราณที่เคยใช้ในทวีปยุโรปสมัยก่อน

อีกตำนานที่น่าสนใจคือ ในครั้งแรกที่ชาวสเปนเดินทางไปถึงตลาดของชาวเปรู ได้พบเห็นหนูตะเภาถูกวางขายอยู่เป็นจำนวนมาก และดูคล้ายลูกหมูที่ยังไม่หย่านม และมีเสียงร้องคล้ายลูกหมู

นอกจากนี้หนูตะเภานี้ยังถูกใช้เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย คำว่าหนูตะเภา ในภาษาอังกฤษยังมีความหมาย โดยนัยว่า สัตว์ลองยา เนื่องจากใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนูตะเภาพันธุ์พิเศษจะถูกขยายพันธุ์ และขายให้กับห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ในปีหนึ่ง ๆ ประมาณว่ามีหนูตะเภาถูกใช้ในการทดลองถึง 500,000 ตัว

หนูตะเภา

หนูตะเภา

In Thailand Also popularly known as the gasby rat, it is often used with developed foreign pet breeds. Looks different from common guinea pigs in Thailand. This name is not used in other languages.

Some historians believe that because guinea pigs are shaped like piglets that have not yet been weaned from their mothers. And when used for cooking, it tastes like pork. In English it is called a pig.

Another legend of the word guinea pig is that a Dutch merchant used to sell it for 1 guinea, an ancient coin used in Europe in the past.

Another interesting legend is that The first time the Spaniards arrived at the Peruvian market. I have seen many guinea pigs being sold. and looks like an unweaned piglet. and has a sound like a piglet.

This guinea pig is also used as a laboratory animal. The word guinea pig In English it is also implied that animals try drugs because they are used in scientific experiments. Special breeds of guinea pigs will be bred. and sold to laboratories Most of the time, it is estimated that 500,000 guinea pigs are used in the experiments.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ชะมด

ชะมด เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับสัตว์กินเนื้อจำพวกหนึ่ง ที่อยู่ในวงศ์ Viverridae ชะมดมีรูปร่างโดยรวม คือ ใบหน้าแหลม รูปร่างเพรียว ตัวมีสีเทาหรือนํ้าตาล มีลายจุดสีดำตามยาวทั่วตัว หางและขนหางยาวมีลายเป็นปล้อง สามารถยืดหดเล็บได้เหมือนแมว

มักออกหากินในเวลากลางคืน เป็นสัตว์ที่กินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ เป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศได้หลากหลาย โดยสามารถอาศัยอยู่ในชายป่าใกล้ชุมชนหรือแหล่งเกษตรกรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำคล้ายนากด้วยในบางชนิด

มีความปราดเปรียวว่องไว หากินทั้งทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ บางครั้งอาจเข้ามาขโมยเป็ดไก่หรือธัญพืชไปกินเป็นอาหาร โดยในบางชนิดในแอฟริกายังมีพฤติกรรมขโมยกินน้ำตาลสดจากกระบอกที่มีผู้ไปรองเก็บมาจากงวงตาลได้อีกด้วย ซึ่งน้ำตาลนี้จะนำไปหมักเพื่อทำน้ำตาลเมา

เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์ในทวีปเอเชีย ในภูมิภาคเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก รวมถึงทวีปแอฟริกาด้วย ในประเทศไทยพบด้วยกันหลายชนิด

ชะมด

Musk is a common name for mammals. in the ranks of carnivores belonging to the Viverridae family, the musk has an overall shape: a pointed face, slender shape The body is gray or brown. There are black polka dots all over the body. The tail and tail feathers are long with striated stripes. Can stretch and shrink nails like a cat

It is often active at night. It is an animal that can eat a wide variety of both plants and animals. It is an animal that has adapted to a variety of terrain. They can live in the forest near the community or human agriculture as well. including some otter-like wetlands.

It is agile. It is tricky both on the ground and on the trees. Sometimes they come in and steal ducks, chickens or grains to eat. In some species in Africa, there is also the behavior of stealing fresh sugar from cylinders that have been collected from palm trunks as well. This sugar will be fermented to make drunk sugar.

It is an animal that is distributed in Asia. in South Asia to Southeast Asia and East Asia including the African continent In Thailand, many species are found together.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

นกอัลบาทรอส

นกอัลบาทรอส เป็นนกทะเลขนาดใหญ่ จัดอยู่ในวงศ์ Diomedeidae กระจายพันธุ์อยู่เป็นฝูงตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ในเขตร้อน และเขตอบอุ่นทั่วโลก

เมื่อกางปีกออก โดยอาจกว้างได้ถึง 3.5 เมตร ในกลุ่มนกอัลบาทรอสใหญ่ แม้แต่ขนาดเล็กที่สุดก็ยังกว้างได้ถึง 2 เมตร นกอัลบาทรอสจะบินอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถบินได้ไกลถึงวันละ 1,000 กิโลเมตร

เพียงเพื่อหาอาหารกลับมาเลี้ยงลูกเท่านั้น แต่เมื่อนกอัลบาทรอสอยู่บนพื้นดินแล้วกลับมีพฤติกรรมที่งุ่มง่าม เนื่องจากไม่ถนัดในการเดิน เพราะมีฝ่าตีนที่แผ่แบนเป็นพังผืดเหมือนตีนเป็ด

นกอัลบาทรอสสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 60 ปีแต่ขยายพันธุ์ช้ามากจนเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ภายในศตวรรษหน้า ภัยคุกคามสำคัญของมันคือการทำประมงเบ็ดราวในแต่ละปี มีนกอัลบาทรอสกว่า 100,000 ตัวที่ตายเพราะติดสายเบ็ดที่วางไว้เป็นล้านๆ เพื่อจับปลาทูน่า

นกอัลบาทรอส

นกอัลบาทรอส

Albatross is a large seabird. It is in the family Diomedeidae and is distributed in flocks along the coasts and islands in tropical and temperate regions around the world.

When spreading the wings It may be up to 3.5 meters wide in large albatross. Even the smallest can reach a width of 2 meters. The albatross are always in flight. which can fly up to 1,000 kilometers per day.

Just to find food to feed the children only. But when the albatross are on the ground, they behave awkwardly. due to not being able to walk because they have flat, webbed feet like a duck’s feet.

Albatross can live up to 60 years but breed so slowly that they are at risk of extinction within the next century. Its major threat is the yearly fishing tackle. Over 100,000 albatross have died from millions of fishing lines. to catch tuna

African elephants as a whole They are much larger than Asian elephants. The male is approximately 3.64 meters (12 feet) standing from the shoulder. and weighs approximately 5,455 kg

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส