ชะนีแก้มขาว

ชะนีแก้มขาว มีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างตัวผู้และตัวเมีย กล่าวคือ ตัวผู้จะมีขนสีดำตลอดทั้งลำตัว ยกเว้นบริเวณแก้มซึ่งจะมีสีขาวเด่นชัด ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมตลอดทั้งลำตัว ยกเว้นบริเวณกระหม่อมหรือกลางศีรษะ

ขนาดเมื่อโตเต็มที่มีความยาวลำตัวตั้งแต่ศีรษะ 45-63 เซนติเมตร น้ำหนักตัวผู้ประมาณ 5.6 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมีย 5.8 กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นของทางตอนเหนือของลาวติดต่อกับพรมแดนเวียดนาม และจีน

มีพฤติกรรมและนิเวศวิทยาอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ๆ บนต้นไม้สูง ซึ่งในฝูงจะเป็นครอบครัวกัน ประกอบไปด้วยตัวผู้จ่าฝูง 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว และลูก ๆ อีก 2-3 ตัว จะมีอาณาเขตครอบครองเป็นของตัวเอง

มักจะส่งเสียงร้องที่สอดประสานกันระหว่างตัวผู้และตัวเมีย ขณะที่ห้อยโหนไปกับกิ่งไม้ โดยที่ตัวผู้จะมีเสียงร้องที่สลับซับซ้อนกว่า ประชากรชะนีแก้มขาวในจีน เดิมเคยเหลือเพียง 60 ตัวเท่านั้น ก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว

ชะนีแก้มขาว

ชะนีแก้มขาว

White-cheeked gibbons There is a distinct difference between males and females, that is, males have black hairs throughout their body. Except for the cheek area, which is clearly white. The female has light yellow or cream fur throughout the body. except for the crown area or the middle of the head.

The adult size measures 45-63 cm from the head and weighs approximately 5.6 kg for the male, while 5.8 kg for the female. It is distributed in the rainforests of northern Laos, bordering Vietnam and China.

Behavior and ecology live in small flocks on tall trees, in which the herd is a family. Consists of 1 male, 1 female, and a few offspring, each having its own territory.

Usually sings in harmony between male and female. while hanging on the branches where males have more complex vocals The white-cheeked gibbon population in China There used to be only 60 left before conservation. which has now increased in number.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

  1. ลิง
  2. นกกระจอกเทศ
  3. กระจงควาย
  4. เสือชีตาห์
  5. ฮิปโปโปเตมัส