ลิงกังญี่ปุ่น

ลิงกังญี่ปุ่น เป็นลิงพื้นเมืองของหมู่เกาะญี่ปุ่น พบได้ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ในที่มีอากาศหนาวเย็น มีหิมะและน้ำแข็ง มีขนสีน้ำตาลเทาหรือเหลืองอ่อน ตัวผู้มีน้ำหนักเต็มที่ประมาณ 11-13 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมียมีขนาดตัวที่เล็กและน้ำหนักเบากว่า คือประมาณ 8 กิโลกรัม

มีขนหนาตลอดทั้งลำตัว ยกเว้นใบหน้าที่มีสีแดง ส่วนหางสั้น มี 2 ชนิดย่อย มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง ลิงตัวเมียที่มีอาวุโสสูงสุดจะเป็นจ่าฝูง หากินได้ทั้งบนพื้นดินและต้นไม้ โดยลิงตัวเมียจะใช้เวลาในการหาอาหารมากกว่าตัวผู้ สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี มีรายงานว่าสามารถว่ายน้ำได้ไกลกว่าครึ่งกิโลเมตร

สามารถอาศัยอยู่ในที่ ๆ มีอุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาเซลเซียสได้อีกด้วย เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 6 ปี แต่ลิงตัวเมียจะเข้าสู่เร็วกว่า มีอายุยืนประมาณ 28 ปีในตัวผู้ ขณะที่ตัวเมีย 32 ปี ลิงตัวเมียจะเลี้ยงลูกนานเป็นเวลา 2 ปี

ลิงกังญี่ปุ่น

ลิงกังญี่ปุ่น

Japanese macaque is a monkey native to the Japanese archipelago. They can be found in different regions of Japan in cold climates. Snow and ice They have brown, gray or light yellow hair. Males have a full weight of approximately 11-13 kg, while females are smaller and lighter at approximately 8 kg.

There is a thick coat on his entire body. Except for the red face and the short tail, there are two subspecies behaving together in a group. The most senior female monkey will be the leader of the herd. They can feed on both the ground and on the tree. The female monkey takes more time to find food than the male. Can swim very well. It was reported to be able to swim more than half a kilometer away.

Can live in places with temperatures as low as -20 degrees Celsius as well. Enter maturity at the age of 6 years, but female monkeys enter faster. They live for about 28 years in males while females are 32 years. Female monkeys are fertile for 2 years.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

  1. ลิง
  2. นกกระจอกเทศ
  3. กระจงควาย
  4. เสือชีตาห์
  5. ฮิปโปโปเตมัส