ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา เป็นช้างสกุลหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาจากหลักฐานฟอสซิลที่ค้นพบพบว่าช้างแอฟริกันอาศัยอยู่ในแอฟริกาตั้งแต่สมัยไพลสโตซีน

แต่เดิมช้างแอฟริกันมีเพียงชนิดเดียวคือ Loxodonta Africana ส่วนที่เหลือเป็นชนิดย่อย แต่ในปี 2544 นักวิทยาศาสตร์บางคนสังเกตเห็นความแตกต่าง เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษ จนกระทั่งได้ข้อสรุปในปี 2010 อันเป็นผลมาจากการศึกษาพันธุศาสตร์ดีเอ็นเอ. ในนิวเคลียสของสัตว์ในวงศ์ช้างพบว่าเป็นชนิดที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน แต่มีข้อสันนิษฐานว่า แต่เดิมทั้งสองชนิดเป็นชนิดเดียวกัน แต่ได้แยกวิวัฒนาการตั้งแต่ 2.6-5.6 ล้านปีก่อน

ด้วยความเชื่อว่ายีนสามารถถ่ายทอดระหว่างประชากรได้ แต่เมื่อช้างเอเชียมีวิวัฒนาการและแพร่กระจายไปทั่วแอฟริกา แต่ต่อมาได้สูญพันธุ์ไปแล้วประชากรช้างแอฟริกันแท้ถูกตัดขาด

ช้างแอฟริกา โดยรวมมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียยืนสูงตัวผู้ 3.64 เมตร (12 ฟุต) วัดจากสะบัก และมีน้ำหนักประมาณ 5,455 กิโลกรัม (12,000 ปอนด์) ในขณะที่ตัวเมียยืนได้ประมาณ 3 เมตร (10 ฟุต) และมีน้ำหนักประมาณ 3,636 ถึง 4,545 กิโลกรัม (8,000 ถึง 10,000 ปอนด์) มีใบหูที่ใหญ่กว่าช้างเอเชีย เพื่อกันความร้อนออกจากเส้นเลือดฝอยที่เป็นระบบในใบหู รวมทั้งงาตัวผู้และตัวเมีย

ช้างแอฟริกา

ส้อมตัวผู้จะสั้นและหนากว่า งาของตัวเมียเรียวและบางกว่า และจะงอยปากที่ปลายลำต้นมีสองจงอยซึ่งต่างจากช้างอินเดียที่มีเพียงตัวเดียว และมีหน้าผากที่ลาดเอียงจะงอยปากล่างและกลมจะแคบและยาวกว่าช้างเอเชีย แต่โดยเฉลี่ยแล้วพวกมันจะมีอายุน้อยกว่าช้างเอเชียเพียง 50 ปีเท่านั้น แม้ว่าช้างแอฟริกาจะมีขนาดลำตัวและส่วนหัวใหญ่กว่าช้างเอเชีย แต่ขนาดของสมองมีขนาดเล็กลง

ช้างแอฟริกา อาศัยอยู่ทั้งบนภูเขาและที่ราบลุ่ม ทั้งพื้นที่หินและป่าทึบสามารถข้ามลำธารได้พวกเขาว่ายน้ำเก่งหรือปืนภูเขาชอบอาบโคลนหรือในดินหรือทราย ชอบใช้ลำต้นพ่นดินหรือทรายให้ทั่วตัว ชอบอยู่ในป่าโปร่งไม่กลัวแดดมีลักษณะดุร้ายกว่าช้างเอเชีย แต่โดยปกติจะไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อน

ยกเว้นหากได้รับบาดเจ็บพบกระจายอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา หรือในแอฟริกากลางเช่นทะเลสาบชาดในสมัยโบราณชาวอียิปต์มีความสามารถในการจับช้าง และชาวคาร์เธจใช้เป็นช้างศึกในสงครามพิวนิก ในขณะที่ชาวโรมันเคยซื้อมาเล่นละครสัตว์ แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ช้างเอเชียเพราะฉลาดกว่าและฝึกง่ายกว่า

The African Elephant is a genus of elephants living in Africa.Fossil evidence shows that African elephants lived in Africa since the Pleistocene.

Originally, the only species of African elephant was Loxodonta Africana, and the rest were subspecies, but in 2001 some scientists noticed a difference. It’s been contentious for decades. Until a conclusion in 2010 as a result of studying DNA genetics. In the nucleus of the elephant family, it is certainly different. But there is an assumption that The two were originally the same type. But it has split its evolution from 2.6-5.6 million years ago.

It is believed that genes can be transmitted between populations. But as Asian elephants evolved and spread throughout Africa. But later became extinct, the population of real African elephants was cut off.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เลียงผา

เลียงผา ชามัวร์มีลักษณะคล้ายกับกวาง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกจัดให้อยู่ในสกุลเดียวกัน (บางชนิดยังคงอยู่ในสกุลเดียวกัน) แต่เลียงผาจะมีขนาดใหญ่กว่า ดูเหมือนแพะ แต่มีหน้ายาวกว่า มีลำตัวสั้น แต่ขายาวตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ลักษณะของกะโหลกศีรษะเมื่อเปรียบเทียบกับกวางที่มีกะโหลกศีรษะโค้ง ชามัวร์มีกะโหลกแบน ขนตามร่างกาย

เปลี่ยนแปลงไปตามอายุสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และชนิดมีขนหยาบและไม่ซ้อนกันเหมือนกวาง ใต้ตามีต่อมน้ำมันที่ใช้สำหรับถูตามต้นไม้หรือหินเพื่อประกาศอาณาเขต พบแพร่กระจายทั่วไปตั้งแต่เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียจนถึงเอเชียตะวันออกเช่นจีนไต้หวันญี่ปุ่นมักขึ้นตามหน้าผาหรือภูเขาสูง หรือบนเกาะกลางทะเล มีความสามารถในการปีนเขาที่สูงชันด้วยความคล่องแคล่ว. มันสามารถทำความเร็วสูงได้ถึง 1,000 เมตรในเวลาเพียง 15 นาที

เลียงผา เป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผาสูงชัน พบว่าเลียงผาจะชอบอาศัยอยู่บนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบ และพบดอกคาโมมายล์อาศัยอยู่ตามหน้าผาและยอดเขาที่ระดับความสูง 1,000 เมตรในป่าเบญจพรรณในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและตามหน้าผาหินตามไหล่เขาใน

ป่าดิบชื้นชามัวร์พบได้ค่อนข้างมาก สภาพป่าที่หลากหลาย ปัจจุบันสามารถพบร่องรอยของเลียงผาได้ตามป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าสนป่าไผ่ป่าฟื้นฟูธรรมชาติพื้นที่เกษตรกรรมป่าเบญจพรรณไร่ร้างป่าเต็งรังและทุ่งหญ้า หลักโดยทั่วไปเลียงผาสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูง 200 ถึงระดับความสูง 2,200 เมตร

เลียงผา

Chamois Chamois looks like a deer. Which was previously classified under the same currency (Some are still in the same genus), but chamois are larger, look like a goat, but have a longer face, short body, but long legs. Female is smaller than male. It has both male and female horns. He continues to grow every year. The appearance of the skull compared to a deer with a curved skull. Chamois has a flat skull. Body hair

It changes with age, living environment. And a type with coarse hair and not overlapping like a deer Under the eyes there is an oil gland that is used to rub on trees or rocks to declare territory Found widely spread from South Asia, Southeast Asia, Indonesia to East Asia such as China, Taiwan, Japan, often up the cliff or high mountains. Or on an island in the middle of the sea It has the ability to climb steep hills with its maneuverability. It can do high speed up to 1000 meters in just 15 minutes.

Chamois is a wild animal that lives in mountains with steep cliffs. Found that chamois prefer to live in mountains covered with dense forests. Chamomile flowers are found living on cliffs and peaks at an altitude of 1,000 meters in mixed deciduous forests in Huai Kha Khaeng forest, Uthai Thani province and along rocky cliffs along the hillsides.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับสุนัขทั่วไป ขนาดตัวถังไล่เลี่ยกัน เมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม แต่มีสีลำตัวเข้มกว่าพันธุ์ปกติ ด้านหลังเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใต้ท้องมีสีน้ำตาลปนขาว ขาเหนือกีบมีสีดำ หน้าขาหลังมีแถบสีขาวเห็นได้ชัด บนหน้าผากมีเส้นสีดำคั่นกลาง หางสั้นด้านบนสีดำตัดกับด้านล่างสีขาวอย่างชัดเจน

เก้งหม้อ อาศัยอยู่ตามลำพังในป่าดงดิบตามลาดเขาและอาศัยอยู่เป็นคู่เฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น พวกมันมีการเคลื่อนไหวในตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืน อาหารคือใบไม้ใบหญ้าผลไม้ในป่าไข่ครั้งละ 1 ฟองเมื่อตั้งท้องได้ 6 เดือน

เก้งหม้อ มีพื้นที่ในการแพร่กระจาย ในพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของพม่าลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยเท่านั้นในประเทศไทยพบในเทือกเขาตะนาวศรีลงไปถึงเทือกเขาภูเก็ต ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงในจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีและพังงา

องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงกุ้งหม้อมาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่า 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทยและองค์การ IUCN จัดให้เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

เหตุผลที่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์: ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีพื้นที่ จำกัด ในการกระจายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่า การกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนและการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารกุงหม้อเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันมาก

เก้งหม้อ

A small dog looks general like a normal dog. The body size is about the same. When fully grown, it weighs about 20 kilograms, but has a darker body color than normal varieties. The back is dark brown. The belly is brown and white. The legs above the hoof are black. The front of the hind legs are clearly white stripes. On the forehead there were black lines between them. The short tail, black top, clearly contrast with the white bottom.

The Maize Pot lives alone in the rainforest and slopes and lives in pairs only during the mating season. They are more active during the day than at night. Food is leaves, grass, forest fruit, 1 egg each time after 6 months of pregnancy.

Wild pot has an area of ​​spread. In areas from southern Myanmar down to southern Thailand only, in Thailand it is found in the Tanintharyi Mountains down to Phuket Mountains In the area of ​​Klong Nakha Wildlife Sanctuary and Khlong Saeng Wildlife Sanctuary in Ranong, Surat Thani and Phang Nga provinces.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

Sand cats

Sand cats เป็นแมวที่อยู่ในสกุลเฟลิสเช่นเดียวกับแมวบ้านหรือแมวป่าเป็นแมวขนาดเล็กที่มีขาสั้นหางยาวและหัวกลมใหญ่ มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอ่อนผสมผสานกับสภาพแวดล้อม ขนสีขาวใต้ท้องมีลายสีดำทั้งสีข้างและหาง มีแถบสีแดงเข้มวิ่งจากหางตาถึงแก้มเยื่อเมือกของดวงตาเป็นสี

ดำ ใบหูขนาดใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเรียว ช่วยในการได้ยินเสียงได้ดีทีเดียว และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนบนพื้นทรายได้ดีกว่าสัตว์อื่น ๆ พวกมันสูงประมาณ 24–36 ซม. (9.4–14.2 นิ้ว) และน้ำหนัก 1.5–3.4 กก. (3.3–7.5 ปอนด์) ประมาณ 39–52 ซม. (15-20 นิ้ว ) ความยาวลำตัวส่วนหัวและความยาว 23.2 นิ้ว –31 ซม. (9.1–12.2 นิ้ว) ขนอุ้งเท้าช่วยป้องกันความร้อนจากพื้นและ

ช่วยกันเสียงรบกวนเมื่อเดินบนพื้นขรุขระและขรุขระ เมื่อเดินบนพื้นทรายแทบไม่เห็นรอยเท้า ประสาทสัมผัสเร็วมาก เหมาะสำหรับการหาเหยื่อในบริเวณที่หาเหยื่อได้ยาก แมวทรายคาดว่าจะได้ยินเสียงอัลตราโซนิกจากเหยื่อใต้ดินเช่นเดียวกับ Leptailurus serval ซึ่งเป็นแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า พวกมันมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันในทะเลทรายตั้งแต่ -5 ° C ถึง 52 ° C ในฤดูหนาวขนของแมวทรายจะยาวกว่าปกติถึง 5 ซม. เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

ทักษะในการทำเหมืองที่ยอดเยี่ยมเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของพวกเขา เพราะใช้ขุดโพรงเพื่อเลี้ยงชีพรวมทั้งเลี้ยงลูกและหาเหยื่อ. บางครั้งพวกมันอาจใช้รูของสัตว์อื่นขุดเอาไปทิ้งไว้ที่นั่น แต่แมวทรายก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ขนาดใหญ่เช่นคาราคัลคาราคัลแมวป่าตัวเดียวกันหรือหมาป่า

Sand cats

are cats belonging to the genus Felis, like domestic or wild cats, are small cats with short legs, long tails and a large round head. It has a light brown to light gray coat that blends into its surroundings. White fur under the belly with black stripes on both flanks and tail. There is a dark red stripe running from the tail of the eyes to the cheeks, the mucous membranes of the eyes are colored

Black Pomeranian, large, triangular, tapered tip. It helps in hearing the sound quite well. They are about 24–36 cm (9.4–14.2 in) tall and 1.5–3.4 kg (3.3–7.5 lb) in weight. 15-20 in.), Head body length and 23.2 in. –31 cm (9.1–12.2 in.) Length, paw feathers help to keep floor heat out and

It helps to block out noise when walking on uneven and uneven floors. When walking on the sand, the footprints are barely visible. Senses are very fast Suitable for finding prey in areas where it is difficult to find prey. Sand cats are expected to hear ultrasonic sounds from underground prey, as well as the Leptailurus serval, a larger wild cat. They are resistant to different climates in the desert from -5 ° C to 52 ° C. In winter, the cat’s fur is 5 cm longer than usual to keep them warm.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กระต่ายยุโรป

กระต่ายยุโรป กระต่ายยุโรปก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เริ่มจากมนุษย์เลี้ยงกระต่ายยุโรป แต่ช่วงที่เริ่มนำกระต่ายยุโรปมาเป็นสัตว์เลี้ยง เมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แล้วพวกมันมีอายุสั้นกว่ามาก ประวัติความเป็นมาของการรับเลี้ยงกระต่ายในยุโรปเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วโดยเริ่มต้นในอาณาจักรโรมันตอนต้นประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช (116-27 ปีก่อนคริสตกาล) กระต่ายในยุโรปซึ่งมีถิ่นกำเนิดในพรมแดนระหว่างแอฟริกาเหนือและยุโรปตอนใต้ ถูกจับในพื้นที่

จำกัด ในสวนหรือสวนสาธารณะที่มีรั้วหรือกำแพงล้อมรอบด้วยกระต่ายเลี้ยงกึ่งเลี้ยง เพื่อเป็นเกมล่ากษัตริย์หรือขุนนาง และเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์หรือนักบวชชาวโรมันในช่วงแรก ๆ ที่เป็นนักบวชหลังจากนั้นการเลี้ยงกระต่ายก็ค่อยๆแพร่กระจายและพัฒนาขึ้น ทั้งวิธีการผสมพันธุ์และการขยายพันธุ์จากจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงในยุโรปตอนใต้ (สเปนและอิตาลีในปัจจุบัน) กระต่ายยุโรปได้รับการแนะนำอย่างแพร่หลายทั่วยุโรป เช่นเดียวกับทั่วเกาะอังกฤษและในยุคกลาง (ประมาณกลาง

ศตวรรษที่ 17) พวกเขานำกระต่ายขึ้นเรือไปด้วย เพื่อใช้เป็นอาหารในเรือและนำไปปล่อยบนเกาะหรือที่ดินที่เพิ่งค้นพบ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารจึงทำให้กระต่ายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นสัตว์ประจำถิ่นของแต่ละท้องถิ่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือราวปี 1859 มีการปล่อยกระต่ายไม่กี่คู่ตามชายฝั่งของออสเตรเลีย และในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีต่อมากระต่ายเหล่านั้นก็ได้ขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นหลายสิบล้านตัวเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมมีอาหารมากและไม่มีศัตรู

กระต่ายยุโรป

ธรรมชาติมาลดจำนวนจนกระต่ายกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของพืชผลขณะนี้รัฐบาลออสเตรเลียต้องหาวิธีลดจำนวนกระต่ายใน ประเทศ. หรืออย่างสหรัฐอเมริกาเป็นที่เข้าใจกันว่ากระต่ายถูกอุ้มไปกับกลุ่มผู้อพยพชาวยุโรปในยุคแรก ๆ เพื่อใช้เนื้อของมันเป็นอาหาร และแม้จะมีรายงานว่ากระต่ายนำมาจากยุโรปด้วย จะแพร่พันธุ์ในสภาพป่าของทวีปอเมริกาได้ไม่ดีนัก แต่จำนวนกระต่ายในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นในแง่ของกระต่าย จึงถือว่ากระต่ายยุโรป Etc. กระต่ายสายพันธุ์ที่พัฒนามาเป็นกระต่ายเลี้ยงสวยงามหลากหลายสายพันธุ์เช่นปัจจุบัน

กระต่ายยุโรป เป็นกระต่ายที่มีขนสีน้ำตาลเทา (บางครั้งอาจเป็นสีดำ) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นกระต่ายขนาดกลางตามมาตรฐานของกระต่ายยุโรปจะมีขนาด 34 ถึง 50 เซนติเมตรน้ำหนัก 1.1 ถึง 2.5 กิโลกรัมมีหูยาวขาหลังใหญ่และหางสั้นฟูเคลื่อนไหวได้โดยการกระโดด ด้วยขาหลังที่ยาวและทรงพลังเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขาหลังมีช่องว่างภายใน มีขนหนาเพื่อกันกระแทกเมื่อกระโดดเร็ว ๆ เท้ายาวเป็นพังผืดเพื่อกระจายแรงขณะกระโดด และมีหนังตา 3 ชั้นหรือเปลือกตา

European rabbits , like other pets, European rabbits began with humans, European rabbits. But when the European rabbit was introduced as a pet Compared to other economic pets, they are much shorter. The history of rabbit adoption in Europe was born about 2,000 years ago, beginning in the Roman Empire at the beginning of about 100 BC (116-27 BC) European rabbits, which originated in the border between North Africa and Southern Europe Arrested in the area

Limited in a fenced or walled garden or park surrounded by semi-domesticated rabbits. To be a game to hunt for kings or nobles. And to serve as food for Roman monks or priests in the early days of monks, after which rabbit farming gradually spread and developed. Both mating and propagation methods from the beginning of culture in southern Europe. (Today Spain and Italy) European rabbits were widely introduced throughout Europe. As well as across the British Isles and in the Middle Ages (Approximately in the middle

17th century) they brought rabbits on board with them. To serve as food in boats and to release on newly discovered islands or land. As a food source, rabbits quickly reproduce and become native to each locality.An obvious example is that around 1859, a few pairs of rabbits were released along the Australian coast.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

ลิงกระรอก

ลิงกระรอก เป็นลิงตัวเล็กขนาดประมาณทามาริน (TAMARINS) วัดจากหัวถึงฐานได้ 12 นิ้วหรือ 1 ฟุต หางของมันยาวกว่าลำตัวประมาณ 16 นิ้ว พระพักตร์ของพระองค์เป็นสีชมพูหรือสีเนื้อมองเผินๆเหมือนสวมหน้ากาก ตาสีน้ำตาลขนตามตัวไม่ยาวมาก พวกมันมีสีน้ำตาลปนเทาเหมือนสีของกระรอก บริเวณศีรษะโดยทั่วไปมีขนสีดำ ขนใต้อกลงไปถึงหางด้านล่างเป็นสีเหลืองราวกับหิมะ ขนที่แขน

และขามีสีเหลืองส้ม หางมีขนสีดำ หางคล้ายหางของกระรอกมีนิ้วมือและนิ้วเท้าข้างละ 5 นิ้วคล้ายนิ้วคน แต่ยาวกว่าเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัมซึ่งเป็นลิงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามากความแตกต่างระหว่างตัวผู้และตัวเมียนอกเหนือจาก การสังเกตอวัยวะเพศ นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากขนาดของมันคือตัวผู้จะมีอายุมากขึ้นและมีหัวที่ใหญ่กว่าตัวเมียและเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีที่สดใสกว่าตัวเมีย

ลิงกระรอก พวกมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งอยู่ด้วยกันราว 20-30 ตัวและชอบกระโดดไปมา เวลากระโดดมันจะกระโดดพร้อมกันทั้งสี่ขาเหมือนกระรอกลอยน้ำ ดังนั้นเมื่อมองจากระยะไกลจึงคล้ายกับกระรอกมาก การเคลื่อนไหวมักกระทำโดยการกระโดดจากยอดไม้หนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง พวกเขาไม่ค่อย

ชอบเดินบนพื้นดินเวลานอนพวกมันชอบนอนบนต้นไม้สูง ๆ นอนบนลำต้นของต้นไม้ไม่ลงไปบนพื้นดินหรือตามซอกหลืบมีนิสัยไม่ดุร้ายรักความสงบไม่ก้าวร้าว จึงไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งทั้งกับฝูงสัตว์หรือกับฝูงอื่นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีทีเดียว จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการอพยพที่อยู่อาศัย

ลิงกระรอก

Squirrel Monkey is a small monkey about the size of Tamarin (TAMARINS), measuring 12 inches or 1 foot from head to base. Its tail is approximately 16 inches longer than his body. Pink or flesh-colored, looking superficially like wearing a mask Brown eyes, body hair is not very long. They are grayish brown like the color of a squirrel. The head is generally black hair. The feathers under the bosom down to the lower tail are snowy yellow, the feathers on the arms

Its legs are orange-yellow, its tail has black fur, its tail resembles a squirrel’s tail, and it has five fingers and toes like human fingers. But longer when fully grown, it weighs less than 1 kg, which is a small and very lightweight monkey. The difference between male and female besides. Observation of the genitals It can also be noted for their size, that the male grows older and has a larger head than the female, and by the time the mating season the male will have a brighter color than the female.

Squirrel monkey They like to live together in packs. One herd lives together about 20-30 and likes jumping around. When jumping, it will jump together on all four legs like a floating squirrel. Therefore, when viewed from a distance, it is very similar to a squirrel. The movement is usually performed by jumping from one treetop to another. They rarely.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>lagalaxy1 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

เสือโคร่งอินโดจีน

เสือโคร่งอินโดจีน พวกมันอยู่ในวงศ์เสือและสิงโต (Felidae) รูปร่างคล้ายเสือทั่วไป แต่ลายเส้นเล็กกว่าเสือโคร่งเบงกอล (P. t. Tigris) และขนาดลำตัวเล็กกว่า ตัวผู้มีความยาวประมาณ 2.7 เมตรน้ำหนัก 180 กิโลกรัม ตัวเมียยาวประมาณ 2.4 เมตรน้ำหนัก 115 กิโลกรัม มีจำหน่ายในประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าและมาเลเซีย

เสือโคร่งอินโดจีน อาศัยและอาศัยอยู่ในป่าที่ราบต่ำใกล้แหล่งน้ำ อุดมไปด้วยอาหารสามารถดำรงชีวิตได้ในสภาพป่าที่หลากหลายเช่นป่าดิบชื้นป่าเต็งรังการล่าสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดกลางเช่นวัวควายป่ากวางกระทิงเพื่อเป็นอาหารโดยปกติจะหากินที่ตะโพกก่อน เมื่อส่วนที่เหลือจะถูกซ่อนจากนั้นจะกลับมากินทั้งหมดอีกครั้งในบางครั้งที่มีลูกเสือที่อ่อนแอแม่เสืออาจกินลูกหมีหากไม่สามารถ

ปกป้องหรือเลี้ยงดูพวกมันได้ เสือโคร่งเป็นเสือที่ชอบเล่นน้ำและว่ายน้ำเก่ง มีรายงานว่าสามารถว่ายน้ำข้ามเกาะและชายฝั่งได้ เสือตัวผู้จะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ โดยใช้เล็บขูดดินหรือพืชปัสสาวะในฤดูผสมพันธุ์เสือตัวผู้จะรับรู้ความต้องการของเสือตัวเมียบ่อยขึ้นจากเสียงที่ดังกว่า เมื่อผสมพันธุ์แล้วเสือตัวผู้จะจากไป และอาจจะผสมพันธุ์กับเสือตัวเมียตัวอื่นได้อีก. เสือโคร่งอินโดจีนมีอายุครรภ์

3 เดือนและปลอดภัยในการผลิต พวกเขาออกลูกครั้งละ 1–7 ลูก ลูกเสือลูกใหม่ยังไม่ลืมตา ลูกเสือที่ไม่แข็งแรงจะตาย ส่วนที่เหลือจะได้รับการเลี้ยงดูและอบรมเลี้ยงดูมารดาต่อไป เมื่อลูกเสือโตพอที่จะล่าสัตว์ได้ก็จะแยกตัวออกไปหากินตามลำพัง

เสือโคร่งอินโดจีน

Indochinese tigers They belong to the family of tigers and lions (Felidae) in common tiger shape. But the stripes are smaller than the Bengal tiger (P. t. Tigris) and the body size is smaller. Males are approximately 2.7 meters long, weighing 180 kilograms, females approximately 2.4 meters, and weighing 115 kilograms. They are sold in Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar and Malaysia.

Indochinese tiger and live in lowland forests near water bodies. It is rich in food, can survive in a wide variety of forest conditions, such as the rainforest, the dipterocarp forest, hunting large and medium-sized animals such as wild cattle, deer, bison for food, usually for the rump. When the rest is hidden, it will return to eat all over again, sometimes with weak tiger cubs, the mother tigers may eat cubs if they can’t.

Protect or care for them. The tiger is a tiger who loves to swim and swim well. It was reported to be able to swim across the island and the coast. Male tigers will show ownership of the area. By scraping the soil or urinating plants in the mating season, the male tigers perceive the needs of the female tigers more often from a louder voice. Once mated, the male tigers will leave. And may be able to mate again with other female tigers. Indochinese tigers are pregnant.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>lagalaxy1 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

กวางฟอลโลว์

กวางฟอลโลว์ เป็นกวางขนาดกลางมีกีบคู่ท้อง 4 ตัวและมีเขาสำหรับคนเท่านั้น หรือแผ่ออกเป็นรูปฝ่ามือเมื่ออายุ 2 ขวบตัวผู้จะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาต่าง ๆ ในปีต่อไปและเริ่มแตกกิ่งก้านมากขึ้น ปี 4 ปลายแตรเริ่มแตกเป็นแผ่นเหมือนจอบหรือพลั่วขุดครั้งที่ 6 – 7 เขาจะลุกเป็นไฟจนสุด จะผลัดเขาใน

ฤดูใบไม้ผลิ Fawn ในฤดูร้อนมีจุดสีขาวขนาดใหญ่ที่กลางหลังและด้านข้าง มีแถบสีดำยื่นออกมาจากกลางหลังถึงสะโพก ลำตัวด้านล่างสีขาวขนเรียบบางและแนบลำตัว ในฤดูหนาวขนจะเป็นสีน้ำตาลเทา จุดสีขาวตามลำตัวจะจางลงมองเห็นไม่ชัดเจน และมีผมหยาบหนากว่าในช่วงฤดูร้อน

กวางฟอลโลว์ เป็นสัตว์ดั้งเดิมของประเทศที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ยุโรปใต้เอเชียไมเนอร์ และทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ต่อมาถูกนำไปใช้ชีวิตในอังกฤษและอีกหลายประเทศ จัดเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านพบว่ามีสัตว์ป่าแท้อาศัยอยู่น้อยมากโดยส่วนใหญ่พบในสวนสัตว์เท่านั้น ในอนาคตมันจะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หญ้าเป็นอาหารหลักนอกจากนี้ยังกินใบไม้ยอดอ่อนของพืช

เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ในฤดูร้อนตัวที่โตเต็มที่จะแยกตัวออกไป ปล่อยให้ตัวเมียและตัวผู้อยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นสัตว์ที่มีตาไวมากหูและจมูกก็เร็ว ตื่นตัวเมื่อถูกเลี้ยงให้เชื่อง
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้าสู่ตัวเมียและต่อสู้ระหว่างตัวผู้ 2-3 สัปดาห์แรกซ่อนตัวอยู่ในหญ้ารก หลังจากนั้นพวกมันจะวิ่งไล่ตามคนอื่น ๆ ในฝูง กวางฟอลโลว์เริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 18 เดือนตัวเมียที่ตั้งท้องแยกตัวออกจากฝูงและตั้งท้องได้ 230 วัน

กวางฟอลโลว์

The Fallow Deer is a medium sized deer with four hooves and a horn for people only. Or spread out into the palm of the hand at the age of 2 years, the male will begin to branch branches in the following year and begin to branch more. 4 years, the end of the horn began to break into a sheet like a shovel or shovel dig at 6 to 7, he will Flames to the end to shed him in

Spring Fawn in summer has large white dots on the middle, back and sides. There is a black band extending from the middle of the back to the hips. The body below is white, fur is smooth, thin and attached to the body. In winter, the fur is gray-brown. The white spots along the body are faded and not clearly visible. And have coarse, thicker hair in summer

The fallow deer are native to the countries surrounding the Mediterranean: Southern Europe, Asia Minor. And northern Palestine was later brought to life in England and many other countries. Classified as domestic animals, it is found that there are very few true wildlife living, most of which are found only in zoos. In the future it will be an endangered animal. Grass is a staple food, it also feeds on the leaves and shoots of plants.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>>lagalaxy1 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

วัวแดง

วัวแดง มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากวัวบ้านนอกคือมีแถบก้นสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีเส้นสีขาวบริเวณจมูก ขาทั้ง 4 มีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าถึงกีบ ระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขน แต่มีผิวแข็งเรียกว่า “กระบังหน้า” ลำตัวและหัวยาวประมาณ 190–255 ซม. หางยาว 65–70 ซม. สูง 155–165 ซม. และน้ำหนักประมาณ 600–800 กก.

วัวแดง พบได้ในพม่าไทยอินโดจีนชวาบอร์เนียวบาหลีซาราวักเซเลบิสสำหรับประเทศไทยพบได้ทุกภาค วัวแดงกินหญ้าอ่อน, ใบไผ่อ่อน, หน่อไม้อ่อน, ลูกไม้ป่า, ใบไม้, หน่ออ่อนของพืช และดอกไม้ป่าบางชนิดซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดย่อยดังนี้

วัวแดง

วัวแดง ชอบกินอาหารเป็นฝูงขนาดไม่ใหญ่มากราว 10-15 พวกเขามักเริ่มทำมาหากินตั้งแต่ค่ำถึงเช้าตรู่ บางครั้งอาจรวมฝูงกับกระทิงและหมูป่า (B. sauveli) ชอบอยู่ตามป่าโปร่งหรือป่าทุ่งชอบกินดินโป่งไม่ชอบนอนในบ่อรักสงบปกติไม่ดุร้ายเหมือนกระทิงการใช้ชีวิตโดยมีตัวเมียเป็นหัวหน้าฝูง

การผสมพันธุ์เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี อายุครรภ์นาน 8–10 เดือน โดยปกติจะเกิดครั้งละหนึ่งครอก ลูกหลานจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 9 เดือน, 6-9 เดือนหลังคลอด มีอายุการใช้งานประมาณ 30 ปี วัวแดงยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกเช่นวัวเพลาะ

Red bull has an important characteristic that is different from that of a country cow in that it has a white bottom band on both the male and the female. There are white lines on the nose and the four legs are white from the knees to the hooves. Between the femur of the hairless male The body and head are approximately 190–255 cm long, 65–70 cm long, 155–165 cm tall and approximately 600–800 kg weight.

Red ox can be found in Burma, Thailand, Indochina, Java, Borneo, Bali, Sarawak, Celebis. In Thailand, they can be found in all regions. Red bull eats young grass, young bamboo leaves, young bamboo shoots, wild lace, leaves, young shoots of plants. And some wildflowers which can be divided into 3 subspecies as follows:

Red cows prefer to feed in small herds of about 10-15. They usually start to make a living from dusk to early morning. Sometimes they combine herds with bison and boar (B. sauveli), prefers sparse or field forests, eats bulging soil, does not sleep in peaceful ponds, usually not as fierce as bison, living with a female as the head of the herd.

Mating begins at the age of 2 years. Gestation lasts 8–10 months, usually one litter at a time. Offspring are weaned around 9 months of age, 6-9 months after birth. It has a lifespan of about 30 years

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

 1. ลิง
 2. นกกระจอกเทศ
 3. กระจงควาย
 4. เสือชีตาห์
 5. ฮิปโปโปเตมัส

อีเห็นลายเสือโคร่ง

อีเห็นลายเสือโคร่ง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อชื่อวิทยาศาสตร์ Hemigalus derbyanus มีลักษณะเหมือนชะมดทั่วไป แต่มีใบหน้าที่ยาวกว่าและผอมกว่าขนลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีดำ 7-8 แถบพาดขวางลำตัว ลายทางเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวมีแถบสีดำสองแถบที่ใบหน้าและหน้าผากด้านล่างของลำตัวและขามีสีอ่อนกว่าด้านหลัง มีหูยาวและมีประสิทธิภาพในการฟังเสียงสูงดวงตามีขนาดใหญ่และโคนหางมีแถบสีดำและมีกลิ่นเล็กน้อย สามารถถอนเล็บได้เหมือนแมว

อีเห็นลายเสือโคร่ง

ลำตัวและหัวยาว 45-50 เซนติเมตรหางยาว 25-32.5 เซนติเมตรหนัก 1-3 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนใต้ของพม่า ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยมาเลเซียสุมาตราและบอร์เนียว

อีเห็นลายเสือโคร่ง พวกมันมักอาศัยอยู่ในป่าดงดิบใกล้แหล่งน้ำ พวกเขามักใช้ชีวิตและมองหาอาหารด้วยตัวเอง นอกเหนือจากฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกที่อาจพบร่วมกัน 2 หรือ 3 ตัวออกหากินในเวลากลางคืน มีลิ้นสากเหมือนแมวกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงไส้เดือนมดแมงมุมสัตว์น้ำขนาดเล็กหอยทากรวมถึงพืชเช่นผลไม้เป็นต้นปัจจุบันมีการศึกษานิเวศวิทยาของตาเสือน้อย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยาก

We see tiger stripes , a carnivorous mammal, the scientific name Hemigalus derbyanus, looks like a common musk. But has a longer and slimmer face. Body hair is light brown with 7-8 black stripes across the body. The stripes are long

triangular with two black stripes on the face and forehead, the bottom of the body and the legs are lighter in color than the back. It has long ears and is effective for high-pitched sounds, the eyes are large and the base of the tail has black stripes and a slight odor. Can withdraw nails like a cat.

Its body and head are 45-50 centimeters long, the tail is 25-32.5cm, weighs 1-3 kilograms.

It is distributed in southern Burma. Western and Southern regions of Thailand, Malaysia, Sumatra and Borneo.

E saw a tiger pattern. They often live in the rainforest near water bodies. They are always living and looking for food on their own. In addition to mating season or having offspring that may be found together, 2 or 3 are active at

night. It has a rough tongue, like a cat, eats small animals such as insects, earthworms, ants, spiders, small aquatic animals, snails, including plants such as fruits, etc. At present, little tiger’s eye ecology has been studied. Because it is a rare animal.

ขอขอบคุณผู้สนันสนุนหลัก >>> ufa191 <<<

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก