เก้งหม้อ

เก้งหม้อ หรือ กวางเขาจุก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่จำพวกกวาง มีลักษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่ต่างกันเก้งหม้อจะมีขนบริเวณลำตัวที่เข้มกว่า ใบหน้ามีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกระหม่อมและโคนขามีสีเหลืองสด ด้านล่างของลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ขาทั้ง 4 ข้างมีสีดำ

เป็นที่มาของอีกชื่อสามัญที่เรียก ด้านหน้าด้านหลังมีสีขาวเห็นได้ชัดเจน หางสั้น หางด้านบนมีสีเข้ม แต่ด้านล่างมีสีขาว มีเขาเฉพาะตัวผู้

เขาของเก้งหม้อสั้นกว่าเก้งธรรมดา ผลัดเขาปีละ 1 ครั้ง มีความยาวลำตัวและหัว 88 เซนติเมตร ความยาวหาง 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของพม่า, มาเลเซีย, ภาคตะวันตกและภาคใต้ของไทยเป็นเก้งที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเหลือเพียงตัวเดียวในโลก ที่สวนสัตว์ดุสิต

แต่ปัจจุบัน ยังพอหาได้ตามป่าธรรมชาติและวัดในพรมแดนไทยพม่า ที่พระสงฆ์เลี้ยงอยู่ เก้งหม้ออาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูง บริเวณหุบเขาหรือป่าดิบชื้นใกล้แหล่งน้ำ อดน้ำได้ไม่เก่งเท่าเก้งธรรมดา ออกหาอาหารตามลำพังในช่วงเย็นหรือพลบค่ำ แต่ในบางครั้งอาจพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ ในฤดูผสมพันธุ์

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ

Boiled deer or A horned deer is a mammal in the ranking of deer pairs. It looks like a normal dog. But differently, Keng Pot has a darker body hair The face is dark brown. The crown and thigh area are bright yellow. The underside of the body is light brown, the four legs are black.

This is the birthplace of another common name. The front and back are clearly white in color. The tail is short and the tail is dark in color. But below is white He only has him.

The horn of the pot is shorter than that of a normal one. It takes turns once a year and has a body and head length of 88 cm., tail length 10 cm, weight 22 kg.

It is distributed in southern Burma, Malaysia, western and southern Thailand, and is one of the rarest species in the world. I was once believed to have only one left in the world. At Dusit Zoo.

But now It can also be found in natural forests and temples in the Thai-Burma border. Where the monks raised Pot deer live in forests with high humidity. In the valley or the rain forest near the water source Not as good as a normal dog. Out foraging alone in the evening or at dusk. But sometimes they can be found in pairs or in small herds during the mating season.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

  1. ลิง
  2. นกกระจอกเทศ
  3. กระจงควาย
  4. เสือชีตาห์
  5. ฮิปโปโปเตมัส

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับสุนัขทั่วไป ขนาดตัวถังไล่เลี่ยกัน เมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม แต่มีสีลำตัวเข้มกว่าพันธุ์ปกติ ด้านหลังเป็นสีน้ำตาลเข้ม ใต้ท้องมีสีน้ำตาลปนขาว ขาเหนือกีบมีสีดำ หน้าขาหลังมีแถบสีขาวเห็นได้ชัด บนหน้าผากมีเส้นสีดำคั่นกลาง หางสั้นด้านบนสีดำตัดกับด้านล่างสีขาวอย่างชัดเจน

เก้งหม้อ อาศัยอยู่ตามลำพังในป่าดงดิบตามลาดเขาและอาศัยอยู่เป็นคู่เฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น พวกมันมีการเคลื่อนไหวในตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืน อาหารคือใบไม้ใบหญ้าผลไม้ในป่าไข่ครั้งละ 1 ฟองเมื่อตั้งท้องได้ 6 เดือน

เก้งหม้อ มีพื้นที่ในการแพร่กระจาย ในพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของพม่าลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยเท่านั้นในประเทศไทยพบในเทือกเขาตะนาวศรีลงไปถึงเทือกเขาภูเก็ต ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงในจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีและพังงา

องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงกุ้งหม้อมาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่า 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทยและองค์การ IUCN จัดให้เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

เหตุผลที่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์: ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีพื้นที่ จำกัด ในการกระจายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่า การกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนและการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารกุงหม้อเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันมาก

เก้งหม้อ

A small dog looks general like a normal dog. The body size is about the same. When fully grown, it weighs about 20 kilograms, but has a darker body color than normal varieties. The back is dark brown. The belly is brown and white. The legs above the hoof are black. The front of the hind legs are clearly white stripes. On the forehead there were black lines between them. The short tail, black top, clearly contrast with the white bottom.

The Maize Pot lives alone in the rainforest and slopes and lives in pairs only during the mating season. They are more active during the day than at night. Food is leaves, grass, forest fruit, 1 egg each time after 6 months of pregnancy.

Wild pot has an area of ​​spread. In areas from southern Myanmar down to southern Thailand only, in Thailand it is found in the Tanintharyi Mountains down to Phuket Mountains In the area of ​​Klong Nakha Wildlife Sanctuary and Khlong Saeng Wildlife Sanctuary in Ranong, Surat Thani and Phang Nga provinces.

ขอบคุณผู้สนับสนุน : ยูฟ่าเบท

ติดตามข้อมูลได้ที สัตว์บก

  1. ลิง
  2. นกกระจอกเทศ
  3. กระจงควาย
  4. เสือชีตาห์
  5. ฮิปโปโปเตมัส